Karta poległego

Nazwisko: LEWANDOWSKI
Imię #1: Ignacy
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Julian (rolnik)
Imię matki: Ludwika
Nazwisko rodowe matki: Ciesińska
Data urodzenia: 2 luty 1907 [1]
Miejsce urodzenia: Wałdowo Królewskie
Rodzeństwo: 1) Jan (ur. 26 V 1901, Wałdowo Królewskie), 2) Stanisława (ur. 21 IX 1902, Wałdowo Królewskie), 3) Franciszek (ur. 17 X 1903, Wałdowo Królewskie), 4) Wiktoria (ur. 17 II 1906, Wałdowo Królewskie), 5) Bronisław (ur. VIII 1909, Wałdowo Królewskie), 6) Józef, 7) Bernard, 8) Marianna
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Anastazja (z d. Kalinowska)
Dzieci: Regina (ur. 1 IX 1933), Tadeusz (ur. 7 XI 1934), Marian (ur. 28 IV 1940, pogrobowiec)
Ostatni adres: Bydgoszcz, ul. Karpacka 14 m. 1a
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: rzeźnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: baon ON Bydgoszcz
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Bydgoszcz"
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Bydgoszcz", m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Iłów
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia: brak
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Stanu Cywilnego Dąbrowa Chełmińska, pow. Chełmno [Standesamt Damerau], seria 3, Akta stanu cywilnego - wtóropisy, podseria 1, Akta urodzeń, sygn. 81, akt nr 11/1907 (dalej: USC Dąbrowa Chełmińska).

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Stanu Cywilnego Dąbrowa Chełmińska, pow. Chełmno [Standesamt Damerau], Akta urodzeń nr 48/1901, 96/1902, 97/1903, 20/1906, 84/1909, 116/1911, 51/1915, 31/1917.

Badania genealogiczne (Urszula Burchardt, Alicja B.).

Księga adresowa miasta Bydgoszczy, rocznik 1936/37, oprac. W. Weber, Bydgoszcz, b.r.w., s. 54, 356 (dalej: KAMB 1936/37).

Kuczma R., W obronie Ojczyzny. Bydgoski Batalion Obrony Narodowej 1939, Bydgoszcz 2000, s. 115 (dalej: Kuczma 2000).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Hanna Olszewska).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 2 lutego 1907 (źródło: USC Dąbrowa Chełmińska); b) 7 lutego 1907 (źródło: tradycja rodzinna); c) brak danych (źródło: KAMB 1936/37; Kuczma 2000);
Ostatnie zmiany: 2022-08-09 23:35:09 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ignacy Lewandowski (fot. ze zb. rodzinnych).Ignacy Lewandowski (fot. ze zb. rodzinnych).Ignacy Lewandowski (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze