Karta poległego

Nazwisko: KURZ [1]
Imię #1: Abram
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: mojżeszowe
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp
Funkcja na 1 września 1939: lekarz II baonu
Przydział po 1 września 1939: 18 pp
Funkcja po 1 września 1939: lekarz II baonu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 13 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sochaczew
Przyczyna śmierci: inna
Okoliczności śmierci: "[...] ranny ppor. lekarz Abram Kurtz, aby nie dostać się do niewoli, zastrzelił się" (Włodarczyk 2012).

"Skierowawszy ppor. Wałęzę z kompanią na most pontonowy, zboczyłem na Rynek [Sochaczewa] w przypuszczeniu, że będzie tam d-ca II/18 p.p., ale nie było go tam, nie było domów ani ruin i właściwie nie było Rynku, tylko zwały gruzu, a na południowym boku Rynku leżał trup lekarza baonowego, ppor. dr. Kurtza Abrama" (Sygnarek 2009, s. 33).

Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew, ul. Traugutta, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 398 (dalej: KPŻP).

Meirtchak B., Żydzi - żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej, Warszawa 2001, s. 52, poz. 650 (dalej: Meirtchak 2001).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 485 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Sygnarek A., Działania bojowe II batalionu 18. pułku piechoty w 1939 roku, [w:] Reminiscencje września 1939. W 70. rocznicę Kampanii Wrześniowej, red. W. Moś, Bytom 2009, s. 33, 37 (dalej: Sygnarek 2009).

Włodarczyk E., Z dziejów Żydów Skierniewickich, Skierniewice 2012 (dalej: Włodarczyk 2012).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) KURZ (źródło: KPŻP; Meirtchak 2001; Bauer, Polak 1982); b) KURTZ (źródło: Sygnarek 2009; Włodarczyk 2012);
Ostatnie zmiany: 2013-11-09 20:45:43 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze