Karta weterana

Nazwisko: KUROWSKI
Imię #1: Adam
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim: „Artur”
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Górska
Data urodzenia: 30 listopad 1897
Miejsce urodzenia: wieś Szamrajówka /na Ukrainie/
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Maria Kurowska
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

ppłk dypl.
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Poznań
Jednostka: Inne jednostki Lotnictwa Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: szef sztabu Lotnictwa Armii "Poznań"
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V, Krzyż Walecznych - 2x, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż AK.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 09 październik 1979
Miejsce śmierci: w Warszawie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 30 XI 1897 we wsi Szamrajówka na Ukrainie, syn Władysława i Marii z d. Górskiej. Uczył się w szkole handlowej w Kijowie, gdzie w 1916 zdał maturę. Od IV 1917 służył w 21 Brygadzie Artylerii armii rosyjskiej. Zdemobilizowany w IV 1918. Przez krótki okres studiował na Politechnice Kijowskiej. W XI 1918 przybył do kraju i w I 1919 wstąpił do WP, gdzie kolejno był oficerem baterii, d-cą plutonu a od X 1920 d-cą baterii w 2 pap. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. z starszeństwem od 1 VI 1919. Od X 1922 do VI 1923 w Szkole Obserwatorów i Strzelców Lotniczych w Toruniu. Po ukończeniu szkoły skierowany do 2 pułku lotniczego w Krakowie. Był obserwatorem eskadry. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 1 I 1927. Od VII 1928 d-ca eskadry, potem od 1931 d-ca dywizjonu. W okresie XI 1931-X 1933 studiuje w MSWoj. w Warszawie. Od XI 1933 dublant I oficera sztabu I Grupy Aeronautycznej, potem od V 1934 referent i kierownik Wydziału Studiów w dowództwie Lotnictwa. Do stopnia mjr dypl. sł. st. lot. awansowany 1 I 1935. We IX 1935 przeniesiony do MSWoj. na stanowisko wykładowcy, od 1936 kierownik katedry lotnictwa. A od I 1938 dyrektor nauk i z-ca k-dta Wyższej Szkoły Lotniczej. Awansowany do stopnia ppłk dypl. sł. st. lot. 19 III 1939. Od III 1939 oficer odcinkowy lotnictwa w sztabie Armii „Poznań”. Podczas kampanii wrześniowej 1939 szef sztabu lotnictwa Armii „Poznań” . Uczestnik bitwy nad Bzurą. 18 IX 1939 ciężko ranny w walce z Niemcami pod Palmirami. Przebywał na leczeniu w szpitalu w Modlinie, gdzie amputowano mu nogę, następnie po kapitulacji Modlina w szpitalu jenieckim w Warszawie, skąd został zwolniony w IV 1940 jako inwalida wojenny.
Podczas niemieckiej okupacji mieszkał w Warszawie. Jako inwalida otrzymał koncesję na sklepik z winami i wódkami na Mariensztacie. Czynny w konspiracji ZWZ/AK, początkowo w BIP, a od 1942 był z-cą szefa Wydziału Lotnictwa KG AK płk B. Adameckiego, a od IV 1943 kierownik utworzonego Wydziału Operacyjnego w Wydziale Lotnictwa. Rozkazem KG AK został 11 XI 1943 mianowany płk dypl. sł. st. lot. Brał udział w Powstaniu Warszawskim VIII-X 1944. Po upadku powstania miasto opuścił razem z ludnością cywilną. Po wojnie osiadł w Bytomiu, gdzie prowadził sklep z zabawkami i materiałami piśmiennymi. W latach 1944-1947 był wiceprezesem okręgowego związku Inwalidów Wojennych. W 1950 powrócił do Warszawy. Od VIII 1950 był redaktorem w Wydawnictwie „Nasza Księgarnia”, a od VII 1958 redaktor na etacie cywilnym w Wydziale Wydawniczo-Historycznym Wojskowego Inspektoratu Lotnictwa. We IX 1964 przeszedł na emeryturę.
Jednocześnie od 1956 członek Komisji Historycznej Aeroklubu PRL, a od 1957 członek potem wiceprezes Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu PRL.
Przed wojną publikował artykuły w prasie fachowej m. in. w „Przeglądzie Lotniczym” i w „Bellonie”. Po wojnie także opublikował kilkanaście artykułów z tematyki lotniczej.
Zmarł 09 X 1979 w Warszawie.
Odznaczony: VM kl. 5, KW 2x, ZKZ, KKOP, Krzyżem AK.
Żona Maria Kurowska.
Roczniki oficerskie MSWoj. 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
A. K. Kunert. Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej, t.2. W-wa 1987.
P. Bauer – B. Polak. Armia Poznań w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
H. Szołdrska. Lotnictwo Podziemia czyli dzieje Wydziału Lotniczego KG AK. W-wa 1986;
M. N. Krwawicz. Komenda Główna AK 1939-1945. W-wa 1990.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=566
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 464.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-15 11:13:54 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Adam Kurowski (źródło: A. Kurowski, Lotnicy w bitwie nad Bzurą, Warszawa 1975, s. 32).

Komentarze