Karta poległego

Nazwisko: KULIGOWSKI
Imię #1: Ludwik
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim: -
Imię ojca: Jan (ur. 24 VI 1873, Ostrowo, pow. Inowrocław)
Imię matki: Teofila (ur. 27 V 1877, Żygląd, pow. Chełmno)
Nazwisko rodowe matki: Grubińska
Data urodzenia: 17 kwiecień 1915
Miejsce urodzenia: Nawra, pow. Toruń
Rodzeństwo: # Feliks (ur. 16 IX 1896, Zelgno, pow. Toruń); # Aniela (ur. 13 VII 1899, Zelgno, pow. Toruń); # Franciszek (ur. 26 V 1901, Zelgno, pow. Toruń); # Helena (ur. 6 V 1903, Zelgno, pow. Toruń); # Waleria (ur. 8 IV 1908, Dźwierzno, pow. Toruń); # Władysław (ur. 24 IV 1910, Dźwierzno, pow. Toruń); # Klara (ur. 28 VIII 1912, Dźwierzno, pow. Toruń); # Leokadia (ur. 25 VI 1918, Nawra, pow. Toruń)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci: -
Ostatni adres: Nawra
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: robotnik rolny
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: -

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny: 28/I
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Toruń
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 61 pp [1]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # od 24 III 1938 - w plutonie przeciwpancernym 63 pułku piechoty w Toruniu (zasadnicza służba wojskowa)
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: gm. Tułowice [2]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Leokadia, siostra pochowanego, wspominała, że rodzina otrzymała list od żołnierza o nazwisku Pilarski, który relacjonował, że Ludwik Kuligowski został ranny, stracił rękę i z pola bitwy został zabrany do szpitala polowego.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: gm. Tułowice
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: A-V-6
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż granitowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia
Przedmioty znalezione przy pochowanym: nieśmiertelnik, o który starała się Helena Kuligowska (bratowa pochowanego, żona Władysława, który przeszedł cały szlak bojowy z gen. Władysławem Andersem); po jej śmierci nieśmiertelnik zaginął
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: nieznane
Życiorys: Ludwik Kuligowski urodził się 17 kwietnia 1915 roku w Nawrze w powiecie Toruń w ubogiej, wielodzietnej rodzinie kowala Jana Kuligowskiego i Teofili z Grubińskich, pracujących w majątku dziedziców Sczanieckich w Nawrze. 24 marca 1938 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 63 pułku piechoty w Toruniu. Wziąwszy udział w kampanii polskiej 1939 roku, poległ podczas bitwy nad Bzurą na terenie gminy Tułowice w powiecie Sochaczew.
Wspomnienia / relacje: "Śmierć zabrała, niestety, ludzi, którzy znali Ludwika Kuligowskiego (zarówno krewnych jak i znajomych). Z żyjących członków rodziny każdy zna jakieś skrawki, strzępki wspomnień. Ludwik rysuje się w nich jako człowiek pogodny, wesoły, skory do żartów. Lubił popisywać się swoją siłą. Kiedy jego szwagier szedł do wojska, zrobił wielką tubę i fakt ten ogłosił całej wsi. Był najmłodszym z synów. Matka z utęsknieniem czekała na jego powrót. W dniu śmierci Ludwika do domu wpadła jaskółka, której pojawienie się zostało odczytane jako znak śmierci. Cała rodzina, a najbardziej matka, bardzo rozpaczała po jego śmierci" (Anna Bryska-Zawadzka).
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Z informacji z 3 stycznia 1947 r. przesłanej przez Biuro Informacyjne Polskiego Czerwonego Krzyżą wynikało, że Ludwik Kuligowski poległ na terenie gminy Tułowice w powiecie Sochaczew i tam został pochowany. W 2006 r. w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą rodzina dowiedziała się, że pochowano go na cmentarzu wojennym w Sochaczewie - Trojanowie.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 393 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 7893, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na terenie gm.: Tułowice, oprac. Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew (rękopis), poz. 40 (dalej: B.Inf., sygn. 7893).

Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), [w:] Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu (teczka, Urząd Miejski w Sochaczewie), poz. 383 (dalej: UM Sochaczew).

Archiwum rodziny Brysków z Nawry, m.in. pamiętnik Leokadii, siostry pochowanego, korespondencja z Polskim Czerwonym Krzyżem (1947) i Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie (2006-2009).

Tradycja rodzinna (zebr. Anna Bryska-Zawadzka).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 61 pp (źródło: KPŻP); b) 63 pp [1938] (źródło: archiwum rodzinne - pamiętnik Leokadii, siostry pochowanego); c) Toruń (źródło: B.Inf., sygn. 7893); d) brak danych (źródło: UM Sochaczew);
[2] a) gm. Tułowice (źródło: B.Inf., sygn. 7893; UM Sochaczew); b) Chodaków (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2020-07-02 02:00:35 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ludwik Kuligowski (w środku) (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry).Pamiętnik Leokadii Kuligowskiej, najmłodszej siostry Ludwika (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry)Pamiętnik Leokadii Kuligowskiej, najmłodszej siostry Ludwika (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry)Pamiętnik Leokadii Kuligowskiej, najmłodszej siostry Ludwika (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry)Pamiętnik Leokadii Kuligowskiej, najmłodszej siostry Ludwika (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry)Pismo z PCK z 3 stycznia 1947 r. ws. ustalenia miejsca spoczynku Ludwika (ze zbiorów rodziny Brysków z Nawry)Ludwik Kuligowski upamiętniony (jako NN) na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Ludwik Kuligowski upamiętniony (jako NN) na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 14 sierpnia 2009 r. (fot. Tomasz Karolak).Ludwik Kuligowski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z września 2010 r. (fot. Marcin Prengowski).Ludwik Kuligowski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan po 2019 r. (fot. Anna Bryska-Zawadzka).Ludwik Kuligowski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan po 2019 r. (fot. Anna Bryska-Zawadzka).

Komentarze