Karta poległego

Nazwisko: KUIK [1]
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef (rolnik)
Imię matki: Magdalena
Nazwisko rodowe matki: Gryska
Data urodzenia: 26 czerwiec 1915 [2]
Miejsce urodzenia: Konarzewo, pow. Poznań
Rodzeństwo: dziesięcioro
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: pilot

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

kpr. pil. [3]
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Poznań
Jednostka: 132 eskadra myśl.
Funkcja na 1 września 1939: pilot
Przydział po 1 września 1939: 132 eskadra myśl.
Funkcja po 1 września 1939: pilot
Przebieg służby wojskowej: # do 15 XI 1938 - na 3-4-miesięcznym kursie w Szkole Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu;
# od XI/XII 1938 - w III dywizjonie 3 pułku lotniczego w Poznaniu;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (pośmiertnie na mocy rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie nr 5/41);
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: walczył jako pilot 132 eskadry myśl. do czasu utraty własnego samolotu, po czym został przeniesiony, jako pilot rezerwowy, do dyspozycji dowódcy III dywizjonu 3 pułku lotniczego; następnie wraz z personelem naziemnym przedzierał się z okrążenia nad Bzurą w kierunku Warszawy;
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: rej. Iłowa [4]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ, trafiony w głowę odłamkiem niemieckiego pocisku artyleryjskiego, gdy przedzierając się z kpr. pil. Romualdem Żerkowskim, obaj leżeli pod drzewem przy jednej z przepraw przez dolną Bzurę. Kiedy kolega stwierdził jego zgon, miał mu włożyć do ust nieśmiertelnik (Kuik.info).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji: czerwiec 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku [5]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę kaplicy cmentarza wojskowego pw. św. Jerzego w Łodzi
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 360 (dalej: KPŻP).

Urząd Gminy w Kiernozi, Wykaz żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiernozi, 2003 (rękopis), s. 22 (dalej: UG Kiernozia).

Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946, Warszawa 1989, s. 127 (dalej: Cumft, Kujawa 1989).

Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej. Wrzesień 1939, wyd. II rozsz., Warszawa 1991, s. 95, 97, 99, 102, 104, 498, 544 (dalej: Pawlak 1991).

Historia kpr. pilota Władysława Kuik z Konarzewa, [w:] KUIK: genealogia rodu, http://www.kuik.info.pl/bio_wladyslaw_kuik.php [dostęp: 17 III 2011] (dalej: Kuik.info).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) KUIK (źródło: UG Kiernozia; Cumft, Kujawa 1989; Pawlak 1991; Kuik.info); b) błędnie: KNIK (źródło: KPŻP);
[2] a) 26 czerwca 1915 (źródło: Kuik.info); b) 1915 (źródło: KPŻP; Cumft, Kujawa 1989; Pawlak 1991); c) brak danych (źródło: UG Kiernozia);
[3] a) kpr. pil. (źródło: Cumft, Kujawa 1989; Pawlak 1991; Kuik.info); b) błędnie: kpt. (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: UG Kiernozia);
[4] a) rej. Iłowa (źródło: KPŻP; Cumft, Kujawa 1989); b) brak danych (źródło: UG Kiernozia; Pawlak 1991; Kuik.info);
[5] a) Nieznane miejsce pochówku (źródło: KPŻP; Cumft, Kujawa 1989; Pawlak 1991); b) Kiernozia, cmentarz wojenny (źródło: UG Kiernozia);
Ostatnie zmiany: 2016-11-04 23:05:09 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpr. pil. Władysław Kuik (czwarty od prawej) wśród absolwentów kursu w Szkole Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu, 15 XI 1938 r. (fot. za: Historia kpr. pilota Władysława Kuik z Konarzewa, [w:]  KUIK: genealogia rodu, http://www.kuik.info.pl/bio_wladyslaw_kuik.php [dostęp: 17 III 2011]).Krzyż WalecznychKpr. pil. Władysław Kuik upamiętniony na tablicy pamiątkowej wmurowanej w ścianę kaplicy cmentarza wojskowego pw. św. Jerzego w Łodzi (fot. Zbigniew Adamas).

Komentarze

Serdecznie dziękuję panu Bogusławowi Kuik za zgodę na publikacje archiwalnych materiałów oraz panu Zbigniewowi Okruszkowi za pomoc w przygotowaniu biogramu pilota.

dodany przez: Saluda, 2011-03-17