Karta poległego

Nazwisko: KRZEMIEŃ
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowo¶ć:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Zwi±zek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 wrze¶nia 1939: 14 DP
Jednostka: 57 pp
Funkcja na 1 wrze¶nia 1939: Nieznana
Przydział po 1 wrze¶nia 1939: 57 pp
Funkcja po 1 wrze¶nia 1939: Nieznana
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data ¶mierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce ¶mierci: M±kolice
Przyczyna ¶mierci:
Okoliczno¶ci ¶mierci: Prawdopodobnie poległ podczas niemieckiej nawały ogniowej na wie¶ M±kolice
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: M±kolice, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
¬ródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie ¶wiatowej, t. I, Żołnierze wrze¶nia A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s.382.

Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, sygn.BW.II.5230.161.2011.EB, z dnia 26 lipca 2011r. Zał±cznik - Wykaz imienny pochowanych żołnierzy i osób cywilnych na cmentarzu w M±kolicach.
Uwagi: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych, http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/11665/. Cmentarz rzymskokatolicki w M±kolicach. Powiat zgierski, woj. łódzkie.
Ostatnie zmiany: 2011-08-18 13:01:09 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wci¶nij -

Zdjęcia, dokumenty, pami±tki

St. strz. (strz.) Franciszek Krzemień upamiętniony na jednej z tablic nagrobnych mogiły zbiorowej na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. ¶w. Wojciecha w M±kolicach. Stan z dn. 02. 05. 2015 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze