Karta weterana

Nazwisko: KRUSZYŃSKI
Imię #1: Witold
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek (ur. 22 XI 1873)
Imię matki: Balbina (ur. 15 III 1884)
Nazwisko rodowe matki: Szał
Data urodzenia: 17 listopad 1913
Miejsce urodzenia: Poznań
Rodzeństwo: Janusz, Maria, Mieczysław, Barbara
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Zofia Krzywińska (ur. 11 V 1915, Poznań) - poślubiona w 1943 r.
Dzieci: Barbara, Andrzej, Janusz, Krzysztof
Ostatni adres: Poznań, ul. Rybaki 7
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

bomb.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 17 II 1936 - wcielony do 1 dywizjonu pomiarów artylerii w Toruniu z przydziałem na stanowisko obserwatora w placówce topograficznej (zasadnicza służba wojskowa);
# 20 IX 1937 - przeniesiony do rezerwy;
# 25 VIII 1939 - zmobilizowany przez 1 dyon pom. art.;
Odznaczenia: Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939", Order Odrodzenia Polski (Krzyż Kawalerski), Krzyż Zasługi (srebrny), odznaczenia resortowe za istotny wkład w rozwój usług ubezpieczeniowych w Polsce
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: m.in. w obronie Warszawy; 27 IX 1939 - wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 22 marzec 1984
Miejsce śmierci: Poznań
Obecne miejsce spoczynku: Poznań, Cmentarz Komunalny nr 1 Miłostowo
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Jacek Krzywiński, powinowaty pochowanego).

Kruszyński Witold, [w:] Baza programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką 1939-1945", http://straty.pl/pl/szukaj [dostęp: 15 III 2020].

Uwagi: Po wzięciu do niewoli trafił do Stalagu XI B (numer jeniecki 13124), skąd został zwolniony 23 czerwca 1940 r. jako cywilny robotnik przymusowy zatrudniony w rolnictwie w miejscowości Helde w powiecie Goslar w Dolnej Saksonii. Uzyskawszy zgodę władz niemieckich, 17 kwietnia 1943 r. w Poznaniu zawarł związek małżeński z Zofią z Krzywińskich, po czym powrócił do pracy przymusowej. Po wyzwoleniu służył w MG Police, pomagając aliantom w utrzymaniu porządku na okupowanym terytorium. 13 listopada 1945 r. powrócił do Polski, gdzie aż do emerytury pracował w Powszechnym (Państwowym) Zakładzie Ubezpieczeń, współpracując w tworzeniu oddziałów terenowych przedsiębiorstwa, m.in. w Świebodzinie i Kościanie.
Ostatnie zmiany: 2020-03-15 15:05:50 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Wybrane strony książeczki wojskowej Witolda Kruszyńskiego (dok. ze zb. rodzinnych).Witold Krzuszyński jako jeniec Stalagu XI B, 1939/1940 (fot. z albumu rodzinnego).Opaska Witolda Kruszyńskiego z okresu służby w MG Police, 1945 (fot. Jacek Krzywiński).

Komentarze