Karta poległego

Nazwisko: KROGULEWSKI [1]
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Pelagia
Nazwisko rodowe matki: Piątkowska
Data urodzenia: 9 kwiecień 1915
Miejsce urodzenia: Lubicz, pow. Toruń
Rodzeństwo: Edmunda (po mężu Mucharska)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Lubicz, pow. Toruń
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Toruń
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1939 - powołany przez KRU Toruń do Wojska Polskiego
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Zabostów Duży, gm. Kompina, pow. Łowicz
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: poległ w czasie przeprawy przez Bzurę (świadek: Leon Nowak, zam.: Piła)
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Zabostów Duży, pole Franciszka Laskowskiego
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Kompina, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: rząd XI, grób nr 12
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: 30 września 1958 r. Edmunda Mucharska, siostra Antoniego, wniosła w Sądzie Powiatowym w Toruniu podanie o stwierdzenie zgonu krewnego. W postanowieniu z 8 grudnia 1958 r. sąd przychylił się do wniosku (sygn. akt I. Ns. IV. 888/58).
Źródła: Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat PCK, sygn. 6062, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, oprac. Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, 26 II 1946 r. (odpis, maszynopis), s. 86-87 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Bydgoszczy, Sąd Powiatowy w Toruniu 1950-1975, sygn. IPN By 58/351, Akta w sprawie o stwierdzenie zgonu dot. Antoni Krogulewski, imię ojca: Józef, ur. 09-04-1915 r. (dalej: IPN By 58-351).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) KROGULEWSKI (źródło: IPN By 58-351); b) KROGOLEWSKI (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
Ostatnie zmiany: 2023-02-12 21:22:40 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze