Karta poległego

Nazwisko: KOZŁOWSKI
Imię #1: Władysław [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1912 [2]
Miejsce urodzenia: Świder
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Świder
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpr. [3]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp [4]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939 [5]
Miejsce śmierci: Karwowo
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: gm. Chodaków
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: legitymacja wojskowa, książeczka P.K.O.
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 370 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 7891, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Chodaków, [Sochaczew], [1946] (rękopis), poz. 86 (dalej: B.Inf., sygn. 7891).

Urząd Miejski w Sochaczewie, teczka: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), poz. 232 (dalej: UM Sochaczew).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 2 - s. 163 (dalej: Głowacki 1969).

Zdjęcie główne - Bauer P., Polak B., Armia „Poznań” 1939, Poznań 1987 (opis: kpr. pchor. Bogusław Kozłowski z 69 pp, poległ 17 września).
Uwagi:
Przypisy: [1] a) Władysław (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew); b) Bogusław (źródło: Głowacki 1969);
[2] a) 1912 (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891); b) październik 1915 (źródło: UM Sochaczew);
[3] a) kpr. (źródło: KPŻP); b) kpr. pchor. rez. (źródło: Głowacki 1969);
[4] a) 69 pp (źródło: KPŻP; Głowacki 1969); b) "Szkoła Podch." (źródło: B.Inf., sygn. 7891); c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew);
[5] a) 16 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 17 września 1939 (źródło: Głowacki 1969); c) wrzesień 1939 (źródło: UM Sochaczew);
Ostatnie zmiany: 2013-09-08 14:15:29 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze