Karta weterana

Nazwisko: KONKIEWICZ
Imię #1: Alfred
Imię #2: Józef [1]
Imię #3: Stanisław [2]
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 18 kwiecień 1893
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

płk
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 70 pp, dowódca oddziału wydzielonego swego imienia
Przydział po 1 września 1939: 70 pp, oddział wydzielony swego imienia
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 70 pp, dowódca oddziału wydzielonego swego imienia
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 315.) i przydziałem do 20 pułku piechoty w Krakowie;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 264.) i przydziałem na stanowisko p.o. dowódcy I batalionu 20 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1923 r. (lokata 94.) i przydziałem na stanowisko dowódcy I batalionu 20 pp;
# 1928 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1923 r. (lokata 83.) i przydziałem na stanowisko dowódcy II batalionu 2 pułku piechoty Legionów w Pińczowie;
# 1930 - odnotowany w stopniu ppłk. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 12./239.) i przydziałem na stanowisko zastępcy dowódcy 2 pp Leg.;
# 1932 - odnotowany w stopniu ppłk. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 12.) i przydziałem do Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu ppłk. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 12./154.) i przydziałem do CWPiech.;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu ppłk. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 12./120.) i przydziałem do 35 pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem;
# 1939 (przed mobilizacją) - w stopniu płk. sł. st. piech. na stanowisku dowódcy oddziału wydzielonego swego imienia (70 pułk piechoty, 8 batalion strzelców, I dywizjon 17 pal, II dywizjon 25 pal, 2 kolumny taborowe) przydzielonego do 25 Dywizji Piechoty z zadaniem zamknięcia na linii rz. Prosny kierunków z Pleszewa na Stawiszyn i z Jarocina na Pyzdry;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (przed 1923; XI 1966, zakwalifikowany przez dowódcę 17 DP za całokształt walk w kampanii 1939 r. - błędnie, gdyż odznaczonemu po raz drugi przysługiwała kl. IV - przyp. Bohaterowie1939.pl), Krzyż Walecznych (przed 1923), Krzyż Niepodległości (przed 1932), Złoty Krzyż Zasługi (przed 1932)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 70 pp, m.in. 4 IX - jako dowódca oddziału wydzielonego swego imienia w straży tylnej 25 DP po osi Morawin - Turek (mp. dwór Prażuchy); 9 IX - jako dowódca zgrupowania 70 pp i I dyonu 17 pal w natarciu po osi Witonia - Sługi - Moraków na m. Gaj Stary (na szosie Łęczyca - Piątek); 15 IX - na czele oddziału wydzielonego swego imienia (70 pp bez I baonu, III baon 58 pp z baterią 14 pal, 5 baon ckm bez 1 kompanii ckm z 2 kompanią 8 baonu strz., 72 kompania km i broni tow., 2 i 7 bateria 17 pal), podległego grupie gen. Grzmot-Skotnickiego, z zadaniem osłony rz. Ochni od m. Jagniątki i rz. Bzury po m. Sobota; 16 IX - jako dowódca oddziału wydzielonego swego imienia w przemarszu do rejonu Złakowa Borowego, a następnie do Luszyna; 17 IX - na czele oddziału wydzielonego swego imienia w walkach w rejonie Luszyna i folwarku Poddębina, następnie w przemarszu przez Lubików, Osmolin, Byki, Wszeliwy, Kaptury do Brzozowa Starego; 18-19 IX - jako dowódca oddziału wydzielonego swego imienia w przemarszu z Brzozowa Starego do miejsca koncentracji w rejonie Bud Starych (rozbicie poszczególnych jednostek, w tym 19 IX ok. godz. 11.00 w rejonie Młodzieszynka - resztek 70 pp);
Data śmierci: 1950 [3]
Miejsce śmierci: [4]
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 42 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 182, 407 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 171, 349 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 18, 172 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty, "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 7, s. 122 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 23, 802 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 12 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 11 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 13, 18, 35, 64/65 (wkładka), 79, 87, 97, 98, Aneks 1 - s. 149, Aneks 4 - s. 180, indeks nazwisk - s. 199 (dalej: Głowacki 1969).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 474 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Józef (źródło: Lista starszeństwa 1935); b) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Głowacki 1969; Bauer, Polak 1982);
[2] a) Stanisław (źródło: Lista starszeństwa 1935); b) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Głowacki 1969; Bauer, Polak 1982);
[3] "ok. 1950" (źródło: Głowacki 1969)
[4] "na emigracji" (źródło: Głowacki 1969)
Ostatnie zmiany: 2018-10-20 15:28:30 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Płk Alfred Konkiewicz, dowódca 70 pp (siedzi w I rzędzie, pośrodku) w 1938 r. wśród uczestników VI Kursu Instruktorskiego 17 DP, m.in. ppłk. A. Kiszkowskiego, kpt. A. Wolfa, kpt. Wacława Kałuskiego, por. Stefana Dąbka (kolejno po jego prawej ręce) (fot. za: M. Kaczmarek, Pleszewski 70 Pułk Piechoty w fotografii, Pleszew 2009, s. 25).Płk Alfred Konkiewicz (fot. za: Bauer P., Polak B., Armia "Poznań" 1939, Poznań 1987).Mjr Alfred Konkiewicz (z lewej strony choinki, w okularach) podczas wigilii zorganizowanej w grudniu 1927 r. w świetlicy 6 kompanii 20 pułku piechoty w Krakowie. Wsród zebranych na uroczystości stoją m.in. gen. M. Smorawiński (przed choinką, z wąsem, z czapką w ręku) oraz płk St. Kruk-Schuster (przed choinką, z szablą u boku (fot. ze zb. Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygn. 1-W-1194-1).

Komentarze

Mam pytanie. Czy mjr Konkiewicz Alfred był dowódcą III batalionu 16 pp w 1928 r ?

dodany przez: kist, 2018-10-17

W świetle nowych źródeł, które uwzględniliśmy w biogramie, we wskazanym terminie mjr Alfred Konkiewicz nie służył w 16 pułku piechoty.

dodany przez: redakcja, 2018-10-20