Karta poległego

Nazwisko: KLUJ
Imię #1: Zygmunt
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

strz. [1]
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka: [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 21 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Warszawa na Wawrzyszewie [4]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Wólczyńska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 330 (dalej: KPŻP).

Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, Aneks 2 - s. 181 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) strz. (źródło: KPŻP); b) uł. (źródło: Rozdżestwieński 2008);
[2] a) brak danych (źródło: KPŻP); b) 14 p. uł. (źródło: Rozdżestwieński 2008);
[3] a) 21 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 19 września 1939 (źródło: Rozdżestwieński 2008);
[4] a) Warszawa na Wawrzyszewie (źródło: KPŻP); b) pod Wólką Węglową (źródło: Rozdżestwieński 2008);
Ostatnie zmiany: 2014-01-04 02:04:32 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Szarża pod Wólką Węglową.
Malował Edward Mesjasz.

Komentarze