Karta poległego

Nazwisko: KIRSKI
Imię #1: Bronisław [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Julian
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Kruppa
Data urodzenia: 10 luty 1901
Miejsce urodzenia: Warlubie, pow. Świecie
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Maria Kirska
Dzieci:
Ostatni adres: Bydgoszcz, ul Toruńska 20/3
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: pomocnik gastronomiczny
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Bydgoszcz
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: baon ON Bydgoszcz [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 24 VIII 1939 - w stopniu szer. zmobilizowany przez PKU Bydgoszcz do 61 pułku piechoty w Bydgoszczy, a następnie przydzielony do baonu ON "Bydgoszcz"
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: nieznane
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci: nieznane
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1946 r. Maria Kirska, żona Bronisława Maksymiliana, wniosła w Sądzie Grodzkim w Bydgoszczy podanie o uznanie męża za zmarłego (sygn. akt Zg. 234/46), a w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy podanie o uznanie go za zaginionego bez własnej winy na froncie i w czasie działań wojennych i przyznanie zaopatrzenia po nim (nr sprawy In. 2-748/46). W 1947 r. datę i miejsce jego śmierci ustalono urzędowo na 21 września 1939 r. w Bydgoszczy i zapisano w akcie zgonu (nr 73/1947) sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego Bydgoszcz-miasto (?).
Źródła: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Stanu Cywilnego Warlubie, pow. Świecie [Standesamt Warlubien], seria 2, Akta stanu cywilnego - pierwopisy, podseria 1, Akta urodzeń, sygn. 171, akt nr 16/1901 (dalej: USC Warlubie).

Badania genealogiczne (Urszula Borchardt).

Księga adresowa miasta Bydgoszczy, rocznik 1936/37, oprac. W. Weber, Bydgoszcz, b.r.w., s. 134, 308 (dalej: KAMB 1936/37).

Obwieszczenia sądowe, "Monitor Polski", 1946, nr 44, s. 5 (dalej: M.P. 1946).

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", 1947, nr 61, s. 2 (dalej: M.P. 1947).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Bronisław (źródło: KAMB 1936/37; M.P. 1946; M.P. 1947); b) Bruno (źródło: USC Warlubie);
[2] a) baon ON Bydgoszcz (źródło: M.P. 1947); b) 61 pp (źródło: M.P. 1946); c) brak danych (źródło: KAMB 1936/37);
Ostatnie zmiany: 2019-08-05 00:26:14 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze