Karta poległego

Nazwisko: KENTZER
Imię #1: Jerzy
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Tadeusz Ignacy (1882-1940)
Imię matki: Eleonora (1891-1956)
Nazwisko rodowe matki: Łukiewska
Data urodzenia: 2 styczeń 1916 [1]
Miejsce urodzenia: Tęguty, pow. Olsztyn
Rodzeństwo: Adam Kentzer (23 VIII 1913 - 2 III 1942), Bogusława Maria Finell Łapkiewicz z d. Kentzer (27 IV 1917 - 2 IV 1971), Lech Kentzer (13 IX 1918 - 5 X 1991), Aleksandra Kentzer (3 II 1920 - 2 I 1944), Alfred Maciej Kentzer (24 II 1926 - 19 I 2000), Tomasz Jacek Kentzer (21 III 1930 - 28 VIII 1995)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Turzno, pow. Toruń
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor. [2]
Przydział na 1 września 1939: Pomorska BK [3]
Jednostka: 2 p. szwol. [4]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: szwadron ckm; 1 szwadron marszowy dywizjonu detaszowanego (od 5 IX)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca IV plutonu 1 szwadronu marszowego dywizjonu detaszowanego (od 5 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 21 IX 1937- 15 VII 1938 - w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu (rocznik XII, ocena: bardzo dobra, lokata: 23/221, stopień: tyt. plut. pchor. rez. z cenz., przydział: 2 p. szwol.);
# 5 IX 1939 - jako wachm. pchor. mianowany dowódcą IV plutonu 1 szwadronu marszowego dywizjonu detaszowanego 2 p. szwol.;
# 13 IX 1939 - awansowany na stopień ppor.;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 20 wrzesień 1939 [5]
Miejsce śmierci: Laski [6]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: poległ podczas przedzierania się przez Puszczę Kampinoską do Warszawy (Milewski 1993, s. 133; Krasucki 1994, s. 149) w wyniku nalotu nieprzyjaciela (Gogan 2005)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: grób nr 234 (wg zawiadomienia Biura Informacyjnego PCK z 4 XII 1940 r., dok. w archiwum rodzinnym)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Laskach (stopień: "plut. pchor.")
Przedmioty znalezione przy pochowanym: fotografia kobiety z napisem "Adres - Halina Jarochowska, Poznań Focha 96 m. 7. W razie śmierci proszę zawiadomić i odesłać"
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: pierwotnie PCK W-wa (depozyt nr 3796)
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Po śmierci jego zwłoki zostały podniesiony z pola bitwy i złożone w mogile polowej, a następnie ekshumowane na cmentarz wojenny w Laskach, gdzie spoczywają do dziś w jednej z mogił zbiorowych. W 2015 roku pierwotną inskrypcję na imiennej tabliczce epitafijnej ("STRZ. JERZY KENTZER") zastąpiono nową o treści: "PLUT. PCHOR. II PUŁKU / SZWOLEŻERÓW ROKITNIAŃSKICH / JERZY KENTZER".
Poszukiwania mogiły: Informację o miejscu i okolicznościach śmierci oraz miejscu spoczynku Jerzego Kentzera przesłano w zawiadomieniu Biura Informacyjnego PCK w Warszawie z 4 grudnia 1940 roku jego matce Eleonorze Kentzer.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 318 (dalej: KPŻP).

Gogan W., Szwoleżerowie Rokitniańscy: dzieje 2. Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Pelplin 2005 (dalej: Gogan 2005).

Radomyski S., Zarys historii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939, Pruszków 1992, s. 81.

Milewski J., 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Pruszków 1993 [Zarys historii wojennej pułków polskich w Kampanii Wrześniowej, z. 29], s. 31, 33 (dalej: Milewski 1993).

Krasucki S., Pomorska Brygada Kawalerii, Pruszków 1994, s. 148, 149 (dalej: Krasucki 1994).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Bartłomiej Kentzer; Mariusz Muzioł).

Jerzy Kentzer, [w:] Baza portalu MyHeritage, www.myheritage.pl/person-2001221_119637911_119637911/jerzy-kentzer [dostęp: 25 stycznia 2016] (dalej: MyHeritage.pl).

Uwagi: Był absolwentem Wyższych Kursów Ziemiańskich we Lwowie.
Przypisy: [1] a) 2 stycznia 1916 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; MyHeritage.pl); b) brak danych (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne - zawiadomienie Biura Informacyjnego PCK z dn. 4 XII 1940 r.);
[2] a) ppor. - od 13 września 1939 (źródło: Gogan 2005 ); b) wachm. pchor. rez. (źródło: Milewski 1993; Krasucki 1994); c) wachm. (źródło: Gogan 2005; MyHeritage.pl); d) strz. (źródło: KPŻP); e) "wojsk." (źródło: archiwum rodzinne - zawiadomienie Biura Informacyjnego PCK z dn. 4 XII 1940 r.);
[3] a) Pomorska BK (źródło: Milewski 1993; Krasucki 1994; Gogan 2005); b) 15 DP (źródło: KPŻP);
[4] a) 2 p. szwol. (źródło: archiwum rodzinne - zawiadomienie Biura Informacyjnego PCK z dn. 4 XII 1940 r.; Milewski 1993, s. 131; Krasucki 1994, s. 148; Gogan 2005; ); b) 61 pp (źródło: KPŻP);
[5] a) 20 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 17 września 1939 (źródło: tradycja rodzinna; MyHeritage.pl); c) do 19 września 1939 (źródło: Milewski 1993, s. 133; Krasucki 1994, s. 149); d) wrzesień 1939 (źródło: archiwum rodzinne - zawiadomienie Biura Informacyjnego PCK z dn. 4 XII 1940 r.);
[6] a) Laski (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne - zawiadomienie Biura Informacyjnego PCK z dn. 4 XII 1940 r.); b) Puszcza Kampinoska (źródło: MyHeritage.pl);
Ostatnie zmiany: 2016-01-25 01:25:40 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jerzy Kentzer (fot. ze zb. rodzinnych).Świadectwo ukończenia przez Jerzego Kentzera Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu wystawione dn. 15 lipca 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Jerzy Kentzer upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Laskach. Stan z dn. 15. 04. 2015 r. (po uaktualnieniu danych dot. stopnia i przydziału wojskowego pochowanego) (fot. Mariusz Muzioł).

Komentarze