Karta poległego

Nazwisko: KARALUS
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - 29 pp
Funkcja po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - dowódca plutonu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 27 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Głowacki 1969: w Warszawie
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: Głowacki 1969: kwatera B27, rząd X, grób 103
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 121, Aneks 2 - s. 161 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 121: " W 29 pułku piechoty walczyli: mjr Alfons Kubisz – jako dowódca 2 batalionu 29 pp, kpt. Tadeusz Post, kpt. rez. Stefan Konwerski, kpt. Jan Świdowski – jako adiutant dowódcy punktu zbornego „ Cytadela”, a od 22 września - dowódca 3 batalionu 29 pp, por. Edward Białach, por. Feliks Deutsch, por. Zdzisław Smekczyński, por. Bolesław Bukowiecki, por. Franciszek vel Zbigniew Majewski, ppor. Józef Góral, Paweł Buchholtz, Władysław Zaorski (dowódca kompanii roboczej 68 pp), Stanisław Kalarus, Marian Koperski, Ludwik Kasprzak, Stanisław Szczurkiewicz, Ludwik Szawłowski, Mieczysław Gniotek, Marian Grzemba, Stanisław Kibler, Stanisław Kornacki, Tadeusz Rukściński, Feliks Bock oraz około 200 – 300 podoficerów i szeregowców przeważnie z 69 pp piechoty.”
Ostatnie zmiany: 2012-06-26 15:18:44 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze