Karta weterana

Nazwisko: JANKOWSKI
Imię #1: Adam
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko rodowe matki: Mosiniak
Data urodzenia: 8 wrzesień 1912
Miejsce urodzenia: Wojciechowo, gm. Jaraczewo, pow. Jarocin
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Melania z d. Elimer (zm. 2000) - poślubiona 1946, Poznań
Dzieci: Ryszard (ur. 21 V 1947, Środa), Zbigniew (ur. 1952, Góra, gm. Jaraczewo)
Ostatni adres: Poznań (1939) / Góra (1982)
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: rzemieślnik - szewc-obuwnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: właściciel warsztatu szewskiego

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 58 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # IV 1934 - powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i wcielony do 2 kompanii 68 pułku piechoty we Wrześni;
# od IX 1934 - w szkole podoficerskiej;
# III 1935 - awansowany na stopień st. strz.;
# IX 1935 - przeniesiony do rezerwy;
# X 1938 - na 4-tygodniowych ćwiczeniach żołnierzy rezerwy; awansowany na stopień kpr.;
# VII/VIII 1939 - na ćwiczeniach żołnierzy rezerwy w Biedrusku;
# 24 VIII 1939 - zmobilizowany do 58 pułku piechoty w Poznaniu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 58 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 18/20 IX 1939 - wzięty do niewoli niemieckiej na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej (rej. Palmir, Sierakowa i Wólki Węglowej)
Data śmierci: 21 styczeń 1982
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Poznań, ul. Łowmiańskiego, cmentarz parafii pw. św. Stanisława Kostki, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: kwatera P, rząd 32, miejsce 42
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Adam Jankowski urodził się 8 września 1912 roku w Wojciechowie w gminie Jaraczewo i powiecie Jarocin jako syn Stanisława i Jadwigi z Mosiniaków małżonków Jankowskich. W latach 1920-1926 ukończył czteroklasową szkołę powszechną w Wojciechowie, po czym w latach 1927-1930 uczęszczał do Szkoły Doskonalenia Zawodowego w Borku. W latach 1930-1931 w Jarocinie i Poznaniu uzyskał dyplom mistrzowski w specjalności mistrz szewc-obuwnik, a następnie prowadził warsztat szewski przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. W kwietniu 1934 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i wcielony do 2 kompanii 68 pułku piechoty we Wrześni. Od września 1934 roku przebywał w szkole podoficerskiej, a w marcu 1935 roku otrzymał awans na stopień starszego strzelca. We wrześniu 1935 roku przeniesiono go do rezerwy. W październiku 1938 roku uczestniczył w czterotygodniowych ćwiczeniach żołnierzy rezerwy, po których uzyskał awans na stopień kaprala. Kolejne ćwiczenia odbył na przełomie lipca i sierpnia 1939 roku w Biedrusku. Zmobilizowany 24 sierpnia 1939 roku do 58 pułku piechoty w Poznaniu, wziął w jego szeregach udział w kampanii polskiej 1939 roku, walcząc m.in. w bitwie nad Bzurą. Między 18 a 20 września 1939 roku został wzięty do niewoli niemieckiej na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej (rejon Palmir, Sierakowa i Wólki Węglowej). Od około 23-24 września 1939 roku przebywał jako jeniec wojenny nr 5673 w Stalagu III B Fürstenberg - filia Amtitz (obecnie Gębice, gmina Gubin, powiat krośnieński). Przeniesiony na status cywilnego robotnika przymusowego, został zwolniony z obozu, przekazany do dyspozycji niemieckiego urzędu pracy, a następnie 8 lipca 1940 roku skierowany na roboty do majątku w miejscowości Lauske w powiecie Schwerin (obecnie Krasne Dłusko, gmina Przytoczna, powiat międzyrzecki) z zakazem opuszczania miejsca pobytu. Uwolniony przez wojska radzieckie na początku stycznia 1945 roku, wrócił do rodzinnego Wojciechowa, a potem do Poznania, gdzie przez krótki okres czasu kontynuował pracę w swoim warsztacie szewskim. Zmobilizowany do Technicznej Szkoły Lotniczej w Zamościu, służył tamże do 1 grudnia 1945 roku. W listopadzie 1949 roku w stopniu kaprala został przeniesiony do rezerwy. W latach 1946-1947 prowadził warsztat szewski w Środzie. W 1946 roku w kościele parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Poznaniu zawarł związek małżeński z Melanią z Elimerów. Z tego związku przyszli na świat jego synowie: Ryszard (urodzony w 1947 roku w Środzie) i Zbigniew (urodzony w 1952 roku w Górze). W czwartym kwartale roku 1947 zamieszkał z rodziną w Górze (gmina Jaraczewo, powiat Jarocin), gdzie prowadził warsztat szewski. Od początku lat 60. XX wieku pracował jako sprzedawca na stoisku obuwniczym w Domu Towarowym w Jaraczewie. W końcu lat 60. został kierownikiem domu towarowego. W 1977 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 21 stycznia 1982 roku.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Na wniosek członków rodziny Adama Jankowskiego jego miejsce spoczynku zostało 7 lutego 2023 r. wpisane pod nr. 5356 do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja / badania własne (Ryszard Jankowski, syn weterana).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2023-03-27 00:10:50 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Adam Jankowski (fot. ze zb. rodzinnych).Kpr. Adam Jankowski (oznaczony krzyżykiem) wśród żołnierzy Wojska Polskiego po ogłoszeniu mobilizacji, koniec sierpnia 1939 r. (for. ze zb. rodzinnych).Adam Jankowski odnotowany w kartotece niemieckich jeńców wojennych (dok. ze zb. Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża).Adam Jankowski (oznaczony krzyżykiem) wśród cywilnych robotników przymusowych w III Rzeszy po wzięciu udziału w niedzielnej mszy świętej, 1942 r. (for. ze zb. rodzinnych).Odpis książeczki wojskowej kpr. Adama Jankowskiego wydanej 26 listopada 1949 r. przez Wojskową Komendę Rejonową Nr 1 R.K.U. Jarocin sporządzony 26 czerwca 1975 r. w Urzędzie Gminy Jaraczewo (dok. ze zb. Archiwum Zakładowego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sygn. W.8443061).

Komentarze