Karta poległego

Nazwisko: IWANICKI
Imię #1: Władysław
Imię #2: Seweryn [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jerzy (3 XI 1875 - 18 I 1936)
Imię matki: Wanda Izabella z Goraja (5 I 1886 - 3 III 1972)
Nazwisko rodowe matki: Breza
Data urodzenia: 15 sierpień 1911
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Aleksandra Zofia Marianna
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: ,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 26 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna płyta epitafijna grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Juliopolu
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Młodzieszynie, akt urodzenia nr 179/1911 (dalej: ASC par. Młodzieszyn).

Władysław Iwanicki h. wł., [w:] M. J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.157362 [dostęp: 31 października 2015] (dalej: Sejm-Wielki.pl).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Seweryn (źródło: ASC par. Młodzieszyn); b) brak danych (źródło: Sejm-Wielki.pl);
Ostatnie zmiany: 2015-10-31 21:24:55 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze