Karta weterana

Nazwisko: IMBIEROWICZ
Imię #1: Sylwester
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Antonina
Nazwisko rodowe matki: Schiffer
Data urodzenia: 7 kwiecień 1900
Miejsce urodzenia: Padniewo, pow. Mogilno
Rodzeństwo: Marian
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Maria Imbierowicz z d. Kruger
Dzieci: Zygmunt, Ireneusz, Elżbieta, Izabela
Ostatni adres: Gniezno, ul. Bydgoska 35
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: szef kancelarii pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

st. ogn.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: szef kancelarii pułku
Przydział po 1 września 1939: 17 pal
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1918-1919 - jako dezerter z armii pruskiej brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim;
# 28 III 1919 - rozkazem Obwodowej Komisji Uzupełniającej w Środzie powołany do służby wojskowej i przydzielony do 2 Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej (późniejszego 17 pułku artylerii lekkiej);
# do 1939 - na stanowisku szefa kancelarii w dowództwie 17 pal w Gnieźnie;
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości (za udział w Powstaniu Wielkopolskim), Krzyż Walecznych (nadany rozkazem nr 12/22), Krzyż Zasługi (nadany rozkazem nr 15/28)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 17 pal; 23 IX - wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 13 październik 1943
Miejsce śmierci: Rawicz
Obecne miejsce spoczynku: Gniezno, ul. Witkowska, cmentarz parafialny, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna na mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Gnieźnie, ul. Witkowska
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 2 - s. 166 (dalej: Głowacki 1969).

Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska: walka o wolność narodową i społeczną 1918-1945, red. J. Topolski i B. Polak, Gniezno 1978.

Archiwum rodzinne (m.in. pisemne zeznania świadków) / rodzinna tradycja (zebr. Agata Nowicka).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał w obozie jenieckim w Sieradzu. Po powrocie do Gniezna, pracował jako urzędnik biurowy, działając jednocześnie w szeregach konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej. Był członkiem Inspektoratu ZWZ/AK w Gnieźnie. Zadenuncjowany przez kolegę, byłego podoficera 17 pułku artylerii lekkiej i agenta Gestapo, został 15 października 1942 roku aresztowany przez Niemców, a następnie osadzony w wiezieniu przy ulicy Franciszkańskiej w Gnieźnie, gdzie był wielokrotnie przesłuchiwany przez Gestapo. Postawiony przed trybunałem niemieckiego sądu specjalnego w Rawiczu, został skazany na karę śmierci przez powieszenie.
Ostatnie zmiany: 2015-11-03 00:18:39 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Sylwester Imbierowicz (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze