Karta weterana

Nazwisko: HRYCEK
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Józef [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 luty 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 57 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 2430.) i przydziałem do 42 pułku piechoty;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 2161.) i przydziałem do 42 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1217.) i przydziałem jako nadetatowy oficer 42 pp na stanowisko oficera instrukcyjnego w Powiatowej Komendzie Uzupełnień Białystok;
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 243.) i przydziałem do 42 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 226./1738.) i przydziałem do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 211.) i przydziałem do SPP;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 198./1356.) i przydziałem do SPP;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 181./1196.) i przydziałem do 57 pułku piechoty w Poznaniu;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 113 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 248, 442 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 229, 384, 1328 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 58, 226 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 9, s. 114 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 67, 803 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 67 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 64 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 468 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Uwagi: Zdjęcie główne za: B. Kruszyński, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Poznań 2011.
Przypisy: [1] a) Józef (źródło: Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935); b) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Bauer, Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2020-06-14 21:51:19 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mjr Stanisław Hrycek (czwarty z lewej) wśród oficerów i podoficerów 57 pułku piechoty podczas uroczystości 20-lecia pułku w kasynie oficerskim (fot. za: B. Kruszyński, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Poznań 2011, udostępnił: Błażej Kucharski).Kpt. Stanisław Hrycek (w mundurze) w gronie rodzinnym, Dobromil, 1935 r. (fot. za: B. Kruszyński, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Poznań 2011, udostępnił: Błażej Kucharski).Mjr Stanisław Hrycek w tańcu z żoną Martą podczas zabawy karnawałowej, Poznań, zima 1938/1939 r. (fot. za: B. Kruszyński, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Poznań 2011, udostępnił: Błażej Kucharski).Kpt. Stanisław Hrycek (drugi z lewej) w towarzystwie kpt. Stefana Grucy, kpt. Władysława Fabisia i por. Bolesława Wodeckiego w trakcie służby w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej (fot. z albumu Bolesława Wodeckiego w zb. rodzinnych Wojciecha Millera).

Komentarze