Karta poległego

Nazwisko: GRYNGRAS
Imię #1: Majer
Imię #2: Nuta
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 22 czerwiec 1915
Miejsce urodzenia: Pińczów
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: mojżeszowe
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Młodzieszyn
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Juliopolu.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 242 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, [1946] (maszynopis), s. 140-141 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Iłów (rękopis), poz. 30 (dalej: UG Iłów).

Meirtchak B., Żydzi - żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej, Warszawa 2001, s. 37 - poz. 399.

Uwagi: 1) Data urodzenia: 22 czerwca 1915 (wg KPŻP i Meirtchaka 2001), 1915 (wg UG Iłów), brak danych (wg B.Inf., sygn. 6062); 2) Stopień: strz. (wg KPŻP), szer. (wg UG Iłów i Meirtchaka 2001), brak danych (wg B.Inf., sygn. 6062); 3) Przydział: 69 pp (wg KPŻP i Meirtchaka 2001), "2 Bat. 17 p.a.l. Gniezno" (wg B.Inf., sygn. 6062), brak danych (wg UG Iłów); 4) Miejsce śmierci: Młodzieszyn (wg KPŻP i Meirtchaka 2001), gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew (wg B.Inf., sygn. 6062), brak danych (wg UG Iłów); 5) Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna (wg KPŻP i Meirtchaka 2001), brak danych (wg B.Inf., sygn. 6062) lub Iłów, kwatera wojenna (UG Iłów); 6) B.Inf., sygn. 6062 - w uwagach odnotowano: "nie wiadomo czy poległ";
Ostatnie zmiany: 2011-08-25 13:33:28 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Majer Nuta Gryngras, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na wydzielonej kwaterze na cmentarzu rzymskokatolickim w Juliopolu.

Komentarze