Karta poległego

Nazwisko: GRYGIEL [1]
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1919
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 23 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Warszawa, na Wawrzyszewie
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Wólczyńska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie na Wawrzyszewie, ul. Wólczyńska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 242 (dalej: KPŻP).

Dębina-Pluciński A., Żołnierze 68 Pułku Piechoty z Wrześni, wyd. II poszerz. i popr., [Września] 1985, s. 66 (dalej: Dębina-Pluciński 1985).

Dębina-Pluciński A., Wrzesińscy kombatanci, Września 1987 (dalej: Dębina-Pluciński 1987).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) GRYGIEL (źródło: Dębina-Pluciński 1985; Dębina-Pluciński 1987); b) GRYBIEL (źródło: KPŻP);
[2] a) 23 września 1939 (źródło: KPZP); b) 25 września 1939 (źródło: Dębina-Pluciński 1985; Dębina-Pluciński 1987);
Ostatnie zmiany: 2022-11-03 01:03:02 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Józef Grygiel upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie na Wawrzyszewie, ul. Wólczyńska. Stan z dn. 26 listopada 2016 r. (fot. Tomasz Karolak).

Komentarze