Karta poległego

Nazwisko: GRACZYKOWSKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 03 listopad 1913
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: Pomorska BK
Jednostka: 8 psk
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Chociszew
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 556.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa imienna tablica epitafijna kwatery wojennej w Łęczycy;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko – katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 139 - poz. 144.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-11-09 16:21:21 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Franciszek Graczykowski – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. Napis mocno zatarty. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze

Mój dziadek Franciszek Graczykowski ur. 03.11.1913 r nie zginął w 1939 r umarł wiele lat po wojnie śmiercią naturalną nie wiem skąd macie te dane

dodany przez: gregory39gg, 2014-09-12

Karta strz. Franciszka Graczykowskiego pochowanego w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy została opracowana w oparciu o wykaz pochowanych z publikacji odnotowanej w rubryce „Źródła”. Wykaz ten z kolei sporządzono m.in. na podstawie dokumentacji Urzędu Miejskiego w Łęczycy, protokołów ekshumacyjnych czy wojewódzkiej ewidencji pochowanych w grobach wojennych prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. To przede wszystkim w kontakcie z ostatnią z ww. instytucji powinien Pan szukać możliwości oficjalnej korekty błędnego zapisu. Informujemy jednocześnie, że jeżeli udział Pańskiego dziadka w walkach nad Bzurą 1939 r. jest bezsporny, może Pan samodzielne zredagować na naszym Portalu jego kartę jako tzw. weterana. Byłaby ona dla nas podstawą do weryfikacji aktualnej karty poległego.

dodany przez: redakcja, 2014-09-12