Karta poległego

Nazwisko: GŁOWACKI
Imię #1: Antoni
Imię #2: Jan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 4 wrzesień 1913 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP [3]
Jednostka: 17 pal [4]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 17 pal
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu w 6 baterii 17 pal
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Cisowem
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Granica, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Krzyż na cmentarzu wojennym w Granicy.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 221 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 117, Aneks 2 - s. 166 (dalej: Głowacki 1969).


Uwagi:
Przypisy: [1] a) 4 września 1913 (źródło: KPŻP); b) 4 czerwca 1913 (źródło: Głowacki 1969);
[2] ppor. rez. mgr / ppor. (źródło: Głowacki 1969 / KPŻP)
[3] a) 17 DP (źródło: Głowacki 1969); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[4] a) 17 pal (źródło: Głowacki 1969); b) "6 bat. 17 p." (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2012-08-06 15:45:11 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Antoni Głowacki upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na cmentarzu wojennym w Granicy. Stan z dn. 12. 06. 2011 r. (fot. Krzysztof Bielawski / "Wirtualny Sztetl" - www.sztetl.org.pl).

Komentarze