Karta poległego

Nazwisko: GAŃCZAK
Imię #1: Wawrzyniec
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Rozalia
Nazwisko rodowe matki: Orzechowska
Data urodzenia: 7 lipiec 1906
Miejsce urodzenia: Kolonia Brzezie, par. Mąkolno
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Stefania Gańczak
Dzieci:
Ostatni adres: Sokołowo, pow. Koło
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: rolnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. szer.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: rej. m. Warszawa
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci: Poległ, walcząc "nieopodal Warszawy" (tradycja rodzinna).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Po zakończeniu II wojny światowej Stefania Gańczak, żona Wawrzyńca, wniosła w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie podanie o uznanie męża za zaginionego w sprawie zaopatrzenia inwalidzkiego (nr sprawy In. 62/G/46), a w Sądzie Grodzkim w Kole podanie o uznanie męża za zmarłego. W postanowieniu z 1948 r. sąd przychylił się do wniosku, przy czym datę śmierci ustalono urzędowo na 9 maja 1948 r., a następnie 18 października 1949 r. zapisano w akcie zgonu nr 113 sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego Izbica Kujawska.
Źródła: Tradycja rodzinna / badania własne (Filip Skurzewski, krewny zaginionego).

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mąkolno (pow. kolski), sygn. 54/783/0/6.1/97, Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, 1906, akt urodzenia nr 76.

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", R. XXV, 1946, nr 96, s. 6.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2021-01-17 00:48:58 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze