Karta poległego

Nazwisko: GAJ
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1912
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 10 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 23 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Skierniewice
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Skierniewice, ul. Kozietulskiego, kwatera wojenna [1]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 205 (dalej: KPŻP).

Wysocki W., 10 Pułk Piechoty 1918-1939, Warszawa 1997, Aneks IV/3, s. 183 (dalej: Wysocki 1997).

Krysiak A., Murgrabia J., Kwatera żołnierzy 26 DP na cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach, „Twój Kurier Regionalny”, R. IX, Nr 11 (313) z 22 marca 2012 r., s. 5 (dalej: Krysiak, Murgrabia 2012).

Uwagi: Krysiak, Murgrabia 2012: "Ogółem w kwaterze wojskowej pochowanych jest kilkuset żołnierzy i oficerów kampanii polskiej 1939r., w tym wielu nieznanych. Wśród nich w kwaterze znajdują się mogiły co najmniej 18 ustalonych z imienia, nazwiska i przynależności służbowych poległych żołnierzy z 26 DP, w tym: 10 pp: plut. pchor. Tadeusz Kolodziński, strz. Tadeusz Gaj;"
Przypisy: [1] a) Skierniewice, ul. Kozietulskiego, kwatera wojenna (źródło: KPŻP; Krysiak, Murgrabia 2012); b) Skierniewice (źródło: Wysocki 1997);
Ostatnie zmiany: 2012-05-08 07:46:41 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze