Karta poległego

Nazwisko: ELSNER
Imię #1: Jan [1]
Imię #2: Władysław [2]
Imię #3: [3]
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 27 sierpień 1913 [4]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

ppor. pil.
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Pomorze
Jednostka: 43 eskadra obs. [5]
Funkcja na 1 września 1939: pilot I plutonu
Przydział po 1 września 1939: 43 eskadra obs.
Funkcja po 1 września 1939: pilot I plutonu
Przebieg służby wojskowej: # VIII 1939 - zmobilizowany do 4 pułku lotniczego w Toruniu;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, nr 12054, 31 X 1947, pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 43 eskadrą obs., m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 15 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Luszyn [6]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł w szpitalu wojennym w rezultacie ciężkich ran odniesionych dwa dni wcześniej podczas wykonywania lotu samolotem R-XIII/D "Lublin" z lotniska polowego Grabów k. Żychlina z zadaniem rozpoznania rejonu Łęczyca - Piątek. W świetle świadectwa kpt. obs. Władysława Dawidka, dowódcy 143 eskadry obs., przekazanego 2 lutego 1947 r. we wniosku o pośmiertne odznaczenie oficera orderem "Virtuti Militari": "Dnia 13 września 1939 roku wykonywał zadanie rozpoznania rejonu na płd. m. Piątek. Przy przelatywaniu linii frontu samolot ostrzelany i jeden pocisk po przebiciu dwóch rur stalowych kadłuba trafił ppor. Elsnera, zatrzymując się w okolicy kręgosłupa. Ppor. Elsner pomimo rany kontynuował lot. Po skończeniu zadania, mimo rozkazu obserwatora nie lądował tuż za linią frontu, lecz na lotnisku eskadry i po wylądowaniu zemdlał. Mimo rany ppor. Elsner wykonał zadanie, które było bardzo ważne w tym czasie. Przez lądowanie na lotnisku ułatwił szybkie dostarczenie meldunku o sytuacji, gdzie poruszanie się po drogach było wprost nie tylko trudne, ale poniekąd niemożliwe" (cyt. za Pawlak 1991, s. 386-387).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Luszyn, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 188 (dalej: KPŻP).

Tradycja rodzinna (Krzysztof Witczak, wnuk wujeczny pochowanego, dn. 16 V 2011 r.).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Piotr Bondarczyk).

Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946, Warszawa 1989, s. 112 (dalej: Cumft, Kujawa 1989).

Kujawa H. K., Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1939-1946, t. I, Polegli w kampanii wrześniowej, pomordowani w ZSRR i w innych okolicznościach podczas okupacji, wyd. II popr. i uzup., na prawach rękopisu, http://www.marszalek.com.pl/INNE/prac03.pdf, s. 70, 256 [dostęp: 16 V 2011] (dalej: Kujawa, Księga, wyd. II).

Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej. Wrzesień 1939, wyd. II rozsz., Warszawa 1991, s. 383, 385, 386, 387, 495, 526 (dalej: Pawlak 1991).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Jan (źródło: KPŻP; tradycja rodzinna; Pawlak 1991, s. 383, 526); b) Juliusz (źródło: archiwum rodzinne - wyciąg z "Dziennika Personalnego Polskich Sił Zbrojnych" z 31 X 1947 r.; Cumft, Kujawa 1989; Kujawa, Księga, wyd. II; Pawlak 1991, s. 495);
[2] a) Władysław (źródło: KPŻP; tradycja rodzinna; Pawlak 1991, s. 526); b) Jan (źródło: Pawlak 1991, s. 495); c) brak danych (źródło: Cumft, Kujawa 1989; Kujawa, Księga, wyd. II; Pawlak 1991, s. 383);
[3] a) Władysław (źródło: Pawlak 1991, s. 495); b) brak danych (źródło: Cumft, Kujawa 1989; Kujawa, Księga, wyd. II; Pawlak 1991, s. 383);
[4] a) 27 sierpnia 1913 (źródło: KPŻP; tradycja rodzinna); b) 27 czerwca 1913 (źródło: Cumft, Kujawa 1989; Kujawa, Księga, wyd. II); c) 1913 (źródło: Pawlak 1991);
[5] a) 43 eskadra obs. (źródło: Cumft, Kujawa 1989; Kujawa, Księga, wyd. II; Pawlak 1991); b) 4 p. lotn. (źródło: KPŻP);
[6] a) Luszyn (źródło: KPŻP); b) Gostynin, szpital (źródło: Cumft, Kujawa 1989; Kujawa, Księga, wyd. II); c) brak danych (źródło: Pawlak 1991);
Ostatnie zmiany: 2017-11-13 00:58:00 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Władysław Elsner (fot. ze zb. rodzinnych Piotra Bondarczyka).Pamiątka służby wojskowej Jana Władysława Elsnera (fot. ze zb. rodzinnych Piotra Bondarczyka).Pamiątka służby wojskowej Jana Władysława Elsnera (fot. ze zb. rodzinnych Piotra Bondarczyka).Rewers fotografii portretowej Jana Elsnera (ze zb. rodzinnych Piotra Bondarczyka).Wyciąg z "Dziennika Personalnego Polskich Sił Zbrojnych" z 31 października 1947 r. dotyczący pośmiertnego nadania ppor. pil. J. Elsnerowi Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego "Virtuti Militari" wystawiony 30 stycznia 1982 r. przez kierownika Instytutu Historycznego imienia Generała Sikorskiego w Londynie (dok. ze zb. rodzinnych Piotra Bondarczyka).

Komentarze