Karta poległego

Nazwisko: DWORECKI
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Dworecka
Data urodzenia: 7 czerwiec 1901 [1]
Miejsce urodzenia: Stopin, par. Łukomie, pow. Sierpc
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Kazimiera Dworecka (z d. Michewicz, poślubiona 1929, Wrocki)
Dzieci: Urszula, Halina, Henryk, Władysław, Kazimierz, Franciszek
Ostatni adres: Karczewo
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: rolnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Grudziądz
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

kpr. [2]
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 64 pp [3]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939 [4]
Miejsce śmierci: Wierznowice, gm. Bąków, pow. Łowicz [5]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Wierznowice, pole gromadzkie
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: kwatera III, rząd 5, grób nr 4 (B.Inf., sygn. 6062)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tabliczka epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach (nazwisko w formie: "DWORNECKI")
Przedmioty znalezione przy pochowanym: karta z nazwiskiem na płótnie
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Uznany za zmarłego na mocy Postanowienia Sądu Grodzkiego w Golubiu z 12 maja 1948 r., sygn. akt Zg. 4/48, przy czym datę śmierci ustalono urzędowo na 4 września 1939 r.
Źródła: Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, oprac. Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, 26 II 1946 r. (odpis, maszynopis), s. 2-3 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Urząd Stanu Cywilnego Bobrowo, Akta stanu cywilnego, Zgony, 1948, nr 15 (dalej: USC Bobrowo).

Tradycja rodzinna / badania własne (Rafał Dworecki).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza odnotowanego wśród pochowanych w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach (przede wszystkim daty i miejsca urodzenia czy imion rodziców) jego identyfikacja w oparciu o informacje z tradycji rodzinnej wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) 7 czerwca 1901 (źródło: USC Bobrowo); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
[2] a) kpr. (źródło: USC Bobrowo); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
[3] a) 64 pp (w formie zniekształconej: "74 p.p.") (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) brak danych (źródło: USC Bobrowo);
[4] a) wrzesień 1939 (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) 4 września 1939 (źródło: USC Bobrowo);
[5] a) Wierznowice, gm. Bąków (w formie zniekształconej: "Wiesznowice, gm. Bąków") (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) gm. Bąków, pow. Łowicz (źródło: USC Bobrowo);
Ostatnie zmiany: 2021-01-26 00:47:07 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Dworecki upamiętniony (jako Władysław Dwornecki) na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach. Stan z dn. 27 września 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).Akt zgonu Władysława Dworeckiego (Urząd Stanu Cywilnego Bobrowo, Akta stanu cywilnego, Zgony, 1948, nr 15, fot. Rafał Dworecki).

Komentarze