Karta weterana

Nazwisko: DUCZMAL
Imię #1: Marian
Imię #2: Feliks
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 07 listopad 1909
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 kompanii ckm
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: Głowacki 1966: dowódca 1 batalionu (od 17 IX 1939r.)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 93/94, 107/109, Aneks 1 - s. 144, 145, Aneks 4 - s. 176, s. 187, 194 (dalej: Głowacki 1969).

Zdjęcie główne - Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969.
Uwagi: Głowacki 1969, s. 93/94: "17 września [...]. Między godziną 11.30 a 12.00 w m. Kujawki lotnictwo nieprzyjaciela zbombardowało 1 batalion 60 pp, maszerujący z lasu Sarnów w kierunku Justynowa. Przy batalionie znajdował się dowódca 68 pułku piechoty z adiutantem taktycznym. Batalion został rozbity i rozproszony, ponosząc duże straty; resztki pod dowództwem por. Mariana Duczmala dotarły do lasu koło m. Budy Stare."

Głowacki 1969, s. 107/109: " 19 września. […]. Dowództwo 68 pułku piechoty objął mjr Stanisław Culic; 1 batalionem dowodził por. Franciszek Hybza, 2 batalionem – kpt. Walenty Fagasiński, 3 batalionem – por. Władysław Skrzydło. W szeregach byli m. in. oficerowie: kpt. Lucjan Jankowski, kpt. Aleksander Salwa, kpt. Julian Judziński, por. Marian Duczmal, por. Lucjan Gmachowski, por. rez. Franciszek Podemski, ppor. Jerzy Lewandowski, ppor. Bogdan Ginter, ppor. Stanisław Czernicki, ppor. Kazimierz Nowak, ppor. rez. Roman Roszak, ppor. rez. Stefan Czarliński, ppor. rez. Józef Kaczmarek.”
Ostatnie zmiany: 2013-09-20 13:33:29 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze