Karta weterana

Nazwisko: DORSZ
Imię #1: Marian
Imię #2: Leopold
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Bieńkowska
Data urodzenia: 10 sierpień 1915
Miejsce urodzenia: Lwów
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Lwów-Zamarstynów, ul. Ilkiewicza 17-19
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Odwody Naczelnego Wodza
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: 5 DP
Jednostka: 5 pal
Funkcja na 1 września 1939: w plutonie łączności I dywizjonu
Przydział po 1 września 1939: 5 pal
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 2 II 1936 - powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przydzielony do plutonu łączności 5 pułku artylerii lekkiej we Lwowie;
# 1 III 1936 - 2 IX 1936 - w szkole podoficerskiej 5 pal;
# 2 IX 1936 - awansowany na stopień kpr.;
# 5 IX 1936 - przeniesiony do rezerwy;
# IX 1938 - na ćwiczeniach żołnierzy rezerwy, następnie w operacji rewindykacji Zaolzia;
# 23 III 1939 - zmobilizowany do I dywizjonu 5 pal;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z I dywizjonem 5 pal (1 IX - Lwów, 4-8 IX - Włocławek, 11 IX - Radziwie k. Płocka, obrona Płocka, 13 IX - bitwa pod Dobrzykowem, 14 IX - starcia pod Łąckiem, 15 IX - Sanniki, Osmolin, 16-18 IX - Kampinos, 19 IX 1939 - Radziwiłłów); 19 IX - wzięty do niewoli niemieckiej w Sochaczewie;
Data śmierci: 22 lipiec 1979
Miejsce śmierci: Biała Podlaska
Obecne miejsce spoczynku: Biała Podlaska, cmentarz parafialny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja / badania własne (Konrad Dorsz).

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.29/G, 27 Dywizja Piechoty - OW płk. dypl. Sadowskiego: 19 pp, I/5 pal, dyon kaw., 3 komp. marszowe, poz. 22, Relacja por. Tadeusza Kozioła, dowódcy 3 baterii 5 pal, 25 XI 1945 r., s. 132-135.

Archiwum Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK w Warszawie, sygn. 20398, Oryginalna kartoteka jeniecka I.

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał w Stalagu II C Woldenberg, a następnie w Stalagu II D Stargard (nr jeniecki: 1906). 2 maja 1940 r. został skierowany na leczenie do Szpitala Okręgowego PCK w Warszawie, po czym 7 czerwca 1940 r. zwolniony z niewoli.
Ostatnie zmiany: 2018-09-11 22:45:40 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Zwolnienie ze Szpitala Okręgowego PCK w Warszawie z 1940 roku.Powojenna książeczka wojskowa z 1949 r. z opisem służby w 5 pal.Zaświadczenie o pobycie w niewoli, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Genewa.

Komentarze