Karta poległego

Nazwisko: DOROŻYŃSKI
Imię #1: Kazimierz
Imię #2: F.
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 7 listopad 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I baonu
Przydział po 1 września 1939: 18 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I baonu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Marysin, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Marysin
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Mistrzewice Nowe, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Mistrzewicach Nowych; 2) Imienny spis pochowanych na płycie pomnika wystawionego w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Mistrzewicach Nowych;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 171.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (dalej: B.Inf.), sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż – Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno – Łowicz, [1946] (maszynopis), s. 134-135.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 484.
Uwagi: 1) B.Inf. – nazwisko w formie: DROŻYŃSKI Kazimierz Fr.;
Ostatnie zmiany: 2010-11-28 19:05:11 przez Tomasz K. | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kazimierz Dorożyński, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Mistrzewicach Nowych.Kaziemierz Dorożyński, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Mistrzewicach Nowych.

Komentarze