Karta weterana

Nazwisko: DESKOWSKI
Imię #1: Maksymilian
Imię #2: Alfons
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Walentyna
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 7 październik 1903
Miejsce urodzenia: Witkowo
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci: Józef, Andrzej, Marek
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: oficer żywnościowy I batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # z dniem 1 I 1931 - promowany na stopień ppor. rez. piech.;
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 558.), przydziałem mobilizacyjnym do 66 pułku piechoty i przynależnością ewidencyjną do PKU Kościerzyna;
Odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy (1974)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 69 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 22 IX - wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 1982
Miejsce śmierci: Witkowo
Obecne miejsce spoczynku: Witkowo, cmentarz parafialny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Maksymilian Alfons Deskowski urodził się 7 października 1903 roku w Witkowie jako syn Walentyny i Mieczysława, weterana Powstania Listopadowego 1863 roku. W sierpniu 1917 roku wstąpił do nielegalnej 1 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Witkowie, której przewodzili Marian Rydlewski i Jan Łuszczewski. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego z ramienia drużyny wziął w nocy z 28 na 29 i 30 grudnia 1918 roku czynny udział w akcji rozbrojenia silnej załogi Grenzschutzu w Witkowie, a następnie przez cały styczeń 1919 roku pełnił służbę patrolową w Witkowie i powiecie witkowskim. Z dniem 1 stycznia 1931 roku został promowany na stopień podporucznika rezerwy w korpusie oficerów piechoty z przydziałem mobilizacyjnym do 66 pułku piechoty i przynależnością ewidencyjną do Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kościerzynie. Zmobilizowany w stopniu podporucznika rezerwy Wojska Polskiego, uczestniczył w kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku na stanowisku oficera żywnościowego I batalionu 69 pułku piechoty ze składu 17 Dywizji Piechoty armii "Poznań". Walczył w bitwie nad Bzurą w rejonie Łęczycy, Kutna, Łowicza i Sochaczewa. 22 września 1939 roku został wzięty do niewoli i osadzony w Oflagu VII A Murnau. W czerwcu 1946 roku powrócił do Witkowa. W powojennej Polsce działał w środowisku kombatanckim, należąc do koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W roku 1974 został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł w 1982 roku w Witkowie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: "Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 65, 530.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 1 - s. 147, indeks nazwisk - s. 193.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Roman Wójcicki, krewny weterana).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2020-07-16 02:31:06 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Maksymilian Alfons Deskowski (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze