Karta poległego

Nazwisko: DERDZIŃSKI
Imię #1: Wincenty
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1910
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 61 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Szczytno
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Boniewo, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Jedna z trzech zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Boniewie; 2) Tablica poświęcona żołnierzom - mieszkańcom Gminy Budzyń poległym i zaginionym na wszystkich frontach II wojny światowej wmurowana w płytę grobowca ofiar II wojny światowej na cm. parafialnym w Budzyniu;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 162.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2014-01-14 10:23:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Wincenty Derdziński upamiętniony na tablicy poświęconej żołnierzom - mieszkańcom Gminy Budzyń poległym i zaginionym na wszystkich frontach II wojny światowej wmurowanej w płytę grobowca ofiar II wojny światowej na cm. parafialnym w Budzyniu.Wincenty Derdziński upamiętniony na jednej ze zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Boniewie. Stan z dn. 23. 05. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Tablica pamiątkowa w Szczytnie „W hołdzie żołnierzom [m.in.] III baonu 61 pp…” ufundowana przez społeczeństwo i harcerzy Szczytna. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 23.05.2011 r.)

Komentarze