Karta weterana

Nazwisko: DEMBOWSKI
Imię #1: Antoni
Imię #2: Kazimierz
Imię #3: Stanisław
Pseudonim: Rogalski, Lodecki, Dębski
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 październik 1910
Miejsce urodzenia: Wadowice
Rodzeństwo: Maria, Jadwiga
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Aniela Dembowska (z d. Radomska)
Dzieci: Danuta Dembowska (ur. 3 IX 1938)
Ostatni adres: Pleszew
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: dowódca kompanii strzeleckiej piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 4 kompanii w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 70 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 4 kompanii w II batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 1 X 1929 - 15 VIII 1930 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie (kurs unitarny);
# 19 IV 1930 - awansowany na stopień st. strz. pchor.;
# 15 VIII 1930 - awansowany na stopień kpr. pchor.;
# 15 VIII 1930 - 15 VIII 1932 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej;
# 19 III 1931 - awansowany na stopień plut. pchor.;
# 15 VIII 1931 - awansowany na stopień sierż. pchor.;
# 7 VIII 1932 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 15 VIII 1932 r. (lokata 310.) i przydziałem do 70 pułku piechoty w Pleszewie;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 15 VIII 1932 r. (lokata 309./795.) i przydziałem do 70 pp;
# 1 III 1935 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 1 I 1935 r. (lokata 268.);
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 1 I 1935 r. (lokata 268./2703.) i przydziałem do 70 pp;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V, Krzyż Walecznych - dwukrotnie (15 IX 1944 - za okazaną waleczność w czasie walk powstańczych; XI 1966 - za całokształt walk w kampanii 1939 r.), War Medal 1939-1945 / Medal Wojny 1939-1945 (19 VII 1946, odznaczenie brytyjskie), Medal Wojska (15 I 1947), odznaka pamiątkowa 70 pułku piechoty (po 15 VIII 1932), odznaka pamiątkowa Armii Krajowej (1 XI 1945), odznaka pamiątkowa 65 Pomorskiego Batalionu Piechoty (21 VI 1946)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 70 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 2 styczeń 1963
Miejsce śmierci: Szczecin
Obecne miejsce spoczynku: Szczecin, Cmentarz Centralny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: kwatera 21, rząd 8, grób nr 3
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Antoni Kazimierz Stanisław Dembowski urodził się 26 października 1910 roku w Wadowicach w Galicji. W latach 1921-1929 uczęszczał do gimnazjum w Strzyżowie nad Wisłokiem. Od października 1929 do sierpnia 1932 roku odbywał szkolenie w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie i Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej (IX promocja "Nocy Listopadowej"). Z dniem 15 sierpnia 1932 roku został mianowany na stopień podporucznika służby stałej piechoty z przydziałem do 70 pułku piechoty w Pleszewie. Awans na stopień porucznika otrzymał z dniem 1 stycznia 1935 roku. W kampanii 1939 roku był dowódcą 4 kompanii w II batalionie 70 pułku piechoty ze składu 17 Dywizji Piechoty armii "Poznań". Walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. Uniknąwszy niewoli, zaangażował się w działalność konspiracyjną (pseudonimy "Rogalski", "Lodecki", "Dębski"), pełniąc od marca 1940 roku funkcję zastępcy komendanta Okręgu Warszawa-Województwo Tajnej Organizacji Wojskowej (TOW), która w marcu 1943 roku została scalona z Armią Krajową. 3 marca.1943 roku otrzymał awans na stopień kapitana. W Powstaniu Warszawskim był dowódcą kompanii "Lodecki" utworzonej w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku w VII Zgrupowaniu (batalionie) "Ruczaj" ze składu 2 Odcinka Wschodniego "Bogumił" Podobwodu "Śródmieście Południe" Rejonu 2 Obwodu I "Śródmieście" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Do końca walk powstańczych wraz z podległym oddziałem utrzymał plac Zbawiciela. Po kapitulacji został wzięty do niewoli niemieckiej i poprowadzony w kolumnie jeńców do Ożarowa, skąd wywieziono go do Stalagu VIII B Sandbostel, po czym 1 grudnia 1944 roku przeniesiono do Oflagu VII A Murnau, w którym przebywał do 24 kwietnia 1945 roku. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie, służył w 65 Pomorskim Batalionie Piechoty ze składu 16 Pomorskiej Brygady Piechoty 2 Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zdemobilizowany w Wielkiej Brytanii, powrócił do Polski. Zmarł 2 stycznia 1963 roku w Szczecinie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: "Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XIII, 1932, Nr 9, s. 346, 354; R. XVI, 1935, Nr 3, s. 13.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 156.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 153.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Piotr Ostrowski, krewny weterana).

Komisja Weryfikacyjna AK (ze zbiorów Marka Stroka).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 1 - s. 150, Aneks 4 - s. 180, indeks nazwisk - s. 193.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2020-10-03 00:27:02 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze