Karta poległego

Nazwisko: DEMBIŃSKI [1]
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Wojciech
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 czerwiec 1895
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

mjr [2]
Przydział na 1 września 1939: Pomorska BK
Jednostka: 11 dak
Funkcja na 1 września 1939: zastępca (nieetatowo) dowódcy dywizjonu
Przydział po 1 września 1939: 11 dak
Funkcja po 1 września 1939: zastępca (nieetatowo) dowódcy dywizjonu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 11 dak
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: kwatera IV, grób 15
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 161 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., Cmentarz wojenny "Łomianki" w Kiełpinie, Poduchownym, zestawienie z dnia 5 czerwca 1976 r., s. 2 (dalej: Głowacki 1976).

Księga pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, poz. 60.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 248, 413 (dalej: Głowacki 1985).

Krasucki S., 11 dywizjon artylerii konnej, Pruszków 2002 [Zarys historii wojennej pułków polskich w Kampanii Wrześniowej, z. 113], s. 30 (dalej: Krasucki 2002).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) DEMBIŃSKI (źródło: KPŻP; Głowacki 1976; Głowacki 1985); b) DĘBIŃSKI (źródło: Księga pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiełpinie; Krasucki 2002);
[2] mjr rez. / mjr (źródło: Głowacki 1976; Głowacki 1985 / KPŻP; Krasucki 2002)
Ostatnie zmiany: 2014-02-22 18:03:10 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mjr Stanisław Dembiński (fot. udostępnił: P. Rozdżestwieński).

Komentarze