Karta poległego

Nazwisko: DELONG
Imię #1: Alfred
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 grudzień 1902
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu łączności III baonu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: Służbę wojskową odbywał w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty. Awansowany do stopnia ppor. rez. piech. z starszeństwem od 1 VII 1925 z przydziałem mobilizacyjnym do 68 pp we Wrześni. Ewidencyjnie podlegał PKU Konin. Po kolejnych ćwiczeniach wojskowych awansowany do stopnia por. rez. 19 III 1939. W VIII 1939 zmobilizowany do WP i wcielony do 68 pp.
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 0ficera łączności III baonu 68 pp w składzie 17 DP Armii „Poznań”. Uczestnik walk nad Bzurą, potem walk odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej.
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Brochów
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ trafiony serią niemieckiego CKM-u
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Janów
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Brochów, mogiła indywidualna [1]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 161.

Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 326.

Rocznik oficerski rezerw 1934; R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;

P. Bauer, B. Polak. Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1983.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 95, s. 117, Aneks 1 - s. 146, Aneks 2 - s. 161, Aneks 4 - s. 176 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: 1) W ewidencji UM w Sochaczewie jako obecne miejsce spoczynku Alfreda DELONGA figuruje: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny; w tym samym źródle podano, że pochowany służył w stopniu: podporucz. a jako data śmierci figuruje: 15 września 1939;

Głowacki 1969: por. rez. - poległ w Brochowie trafiony serią z ckm, pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach, s. B10-IX-12."

Głowacki 1969, s. 95: "Podczas przeprawy w Brochowie poległ por. rez. Alfred Delong - dowódca plutonu łączności 68 pp, a o zmroku polegli: por. Szczepan Langner - dowódca 5 kompanii i ppor. Jan Szybczyński - dowódca 8 kompanii oraz kpr. Stanisław Kiciński z plutonu artylerii piechoty."

Głowacki 1969, s. 117: " W lutym 1951 r. ekshumowano zwłoki na cmentarz wojskowy na Powązkach w Warszawie. Wśród ekshumowanych m. in. byli: por. rez. Alfred Delong - oficer łączności 3 baonu 68 pp, [...]."

http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/cmentarz_wojs.html - Cmentarz Wojskowy, ul. Powązkowska - Alfred Delong, data urodzenia: 14.12.1902, data zgonu: 17.09.1939. Kwatera: B 10, Rząd: 9, Grób: 12.
Przypisy: [1] Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy (źródło: Głowacki 1969)
Ostatnie zmiany: 2012-05-15 14:06:30 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Informacja z dnia 20.09.2012r. przesłana przez Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża (B. Inf. 236394/P).

Komentarze