Karta poległego

Nazwisko: CZERNICKI
Imię #1: Alojzy
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 4 marzec 1908 [1]
Miejsce urodzenia: Pokrzywno, pow. Grudziądz
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Helena Grudzińska (poślubiona 1932)
Dzieci: Hieronim (1934-2014), Alojzy (23 IV 1936 - 2017), Adam (12 X 1937 - 2015)
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. strz.
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Pomorze
Jednostka: baon ON Jabłonowo [2]
Funkcja na 1 września 1939: w 3 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16-18 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: gm. Bąków
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: gm. Bąków
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: kwatera nr 30
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach
Przedmioty znalezione przy pochowanym: nieśmiertelnik
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wykaz imienny pochowanych żołnierzy i osób cywilnych poległych we wrześniu 1939 roku, Cmentarz w Zdunach, 31 kwater żołnierskich, Zał. Nr 3 (maszynopis, Urząd Gminy Zduny, dalej: UG Zduny).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, oprac. Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, 26 II 1946 r. (odpis, maszynopis), s. 2-3 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Jacek Czernicki, wnuk pochowanego).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza odnotowanego wśród pochowanych w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach (przede wszystkim daty i miejsca urodzenia) jego identyfikacja w oparciu o dane z archiwum rodzinnego i rodzinnej tradycji wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) 4 marca 1908 (źródło: archiwum rodzinne); b) brak danych (źródło: UG Zduny; B.Inf., sygn. 6062);
[2] baon ON "Jabłonowo" (źródło: B.Inf., sygn. 6062)
[3] a) 16-18 września 1939 (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) wrzesień 1939 (źródło: UG Zduny);
Ostatnie zmiany: 2020-09-19 00:45:34 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

St. strz. Alojzy Czernicki upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach. Stan z dn. 27 września 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze