Karta poległego

Nazwisko: CZERNIAK
Imię #1: Zbigniew
Imię #2: Maksymilian [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 23 lipiec 1912 [2]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 6 kompanii w II batalionie (por. Dębina-Pluciński 1985, s. 39, gdzie odnotowany na tym stanowisku od 4 IX)
Przydział po 1 września 1939: 68 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 6 kompanii w II batalionie
Przebieg służby wojskowej: # z dniem 15 X 1935 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. (lokata 339.) z przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem do 2 kompanii w I batalionie 14 pp;
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 X 1935 r. (lokata 6.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 6 kompanii w II batalionie 68 pułku piechoty w Jarocinie;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (XI 1966, zakwalifikowany pośmiertnie przez dowódcę 17 DP za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 68 pp
Data śmierci: 19 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Cisowe [4]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ 19 września w godzinach rannych od pocisku kb, gdy w zgrupowaniu różnych oddziałów pod dowództwem płk. Adolfa Nykulaka próbował przejść do południowej części Puszczy Kampinoskiej i przebić się stamtąd do Warszawy, a pokonując groblę z Górek do leśniczówki Zamość, natknął się na pozycje niemieckiej 2 dywizji lekkiej (Głowacki 1969, s. 110, Aneks 2 - s. 161).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kampinos, kwatera wojenna [5]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż drewniany z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kampinosie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 149 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 110, 117, Aneks 1 - s. 145, Aneks 2 - s. 161, Aneks 4 - s. 176, indeks nazwisk - s. 193 (dalej: Głowacki 1969).

Kryska-Karski T., Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 6, Londyn 1971, s. 31 (dalej: Kryska-Karski 1971).

Dębina-Pluciński A., Żołnierze 68 Pułku Piechoty z Wrześni, wyd. II poszerz. i popr., [Września] 1985, s. 39, 58 (dalej: Dębina-Pluciński 1985).

Dębina-Pluciński A., Wrzesińscy kombatanci, Września 1987, s. 95 (dalej: Dębina-Pluciński 1987).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. 11 - s. 295 (dalej: Ciesielski 2008).

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Maksymilian (źródło: badania własne - Rafał Michalak); b) brak danych (źródło: KPŻP; Głowacki 1969; Kryska-Karski 1971; Dębina-Pluciński 1985; Dębina-Pluciński 1987; Ciesielski 2008);
[2] a) 23 lipca 1912 (źródło: badania własne - Rafał Michalak); b) styczeń 1911 (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: Głowacki 1969; Kryska-Karski 1971; Dębina-Pluciński 1985; Dębina-Pluciński 1987; Ciesielski 2008);
[3] a) 19 września 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1969; Kryska-Karski 1971; Dębina-Pluciński 1985); b) błędnie: 10 września 1939 (źródło: Dębina-Pluciński 1987); c) brak danych (źródło: Ciesielski 2008);
[4] a) Cisowe (źródło: KPŻP); b) Cisowe-Górki (źródło: Głowacki 1969, Aneks 1 - s. 145, Aneks 2 - s. 161); c) Zamość (źródło: Głowacki 1969, s. 48/49, wkładka); d) Kampinos (źródło: Kryska-Karski 1971); e) Puszcza Kampinoska (źródło: Dębina-Pluciński 1985, s. 58; Dębina-Pluciński 1987); f) brak danych (źródło: Ciesielski 2008);
[5] a) Kampinos, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); b) Granica, cmentarz wojenny (źródło: Głowacki 1969, s. 117, Aneks 2 - s. 161; Dębina-Pluciński 1985, s. 58; Dębina-Pluciński 1987); c) brak danych (źródło: Kryska-Karski 1971; Ciesielski 2008);
Ostatnie zmiany: 2019-06-19 16:50:30 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Zbigniew Czerniak (z lewej) w towarzystwie oficerów 68 pułku piechoty: por. Ignacego Rębiasza (w środku) i por. Szczepana Langnera (z prawej) (fot. za: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 48/49, wkładka).Zbigniew Czerniak upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kampinosie. Stan z d. 11 listopada 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Ppor. Zbigniew Maksymilian Czerniak (pierwszy z lewej) w towarzystwie gen. bryg. Włodzimierza Maxymowicz-Raczyńskiego (czwarty z lewej), ppłk. Franciszka Sudoła (czwarty z prawej) i por. Jana Wiśniewskiego (trzeci z prawej) oraz ppor. Franciszka Walewskiego (drugi z lewej), ppor. Jana Przedlackiego (trzeci z lewej), ppor. Henryka Karasiewicza (drugi z prawej) i ppor. Mieczysława Nejmana (pierwszy z prawej) w trakcie XII Promocji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej, 1935 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze