Karta weterana

Nazwisko: CZECH
Imię #1: Mieczysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Madej
Data urodzenia: 31 grudzień 1915
Miejsce urodzenia: [USA]
Rodzeństwo: Rosalia (zmarła na gruzlicę w wieku 13 lat), Józef (mieszka w Starachowicach)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Genowefa Stala
Dzieci: Stanisław
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: zastępca dowódcy plutonu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy I plutonu w 1 szwadronie
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: zastępca dowódcy I plutonu w 1 szwadronie
Przebieg służby wojskowej: 1 II - 7 VII 1937 - w Szkole Podoficerskiej 14 p. uł., którą ukończył z wynikiem dobrym i lokatą 16.; 10 VII 1937 - awansowany na stopień st. uł.; 10 XI 1937 - awansowany na stopień kpr.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 12132) - uhonorowania dokonał 19 IX 1939 r. gen. dyw. Juliusz Rómmel własnym orderem odpiętym z munduru
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 p. uł; 19 września - podczas tzw. szarży pod Wólką Węglową uratował sztandar pułkowy, co opisał w swej relacji kpr. Feliks Maziarski, zastępca dowódcy II plutonu w 1 szwadronie 14 p. uł. i sztandarowy szarży: "[...] galopowałem ze sztandarem w ręku, obstawiony przez plutonowych Gajdę, Wasyluka i Mendochę, którzy mieli czuwać, by w razie mego ranienia lub śmierci, sztandar nie wpadł w ręce wroga. [...] Przed nami ukazała się polana szerokości około 1 km, którą musieliśmy przebyć pod ulewą ognia niemieckich czołgów, stojących z prawej strony polany, na skraju lasu. Był moment trwający może parę sekund, że ogień niemiecki przycichł poczem zawyła koło naszych uszu ulewa pocisków broni małokalibrowej i dział czołgowych. Widzę padających przede mną kolegów i konie, pada widoczny jak na dłoni por. Walicki, walą się z końmi obok mnie plutonowy Gajda i Wasyluk. [...] W pewnym momencie zobaczyłem na karku mojej siwej klaczy, strugę krwi i poczułem, że zaczyna ustawać. Ściągam wodze, by ją jak najdłużej utrzymać przed upadkiem, lecz po ukłuciu w lewe ramię, przestaję panować nad koniem i zdaję sobie sprawę z tego, że sam jestem ranny. Ostatnim wysiłkiem uniosłem sztandar prawą ręką do góry, krzycząc, by go zabrali, gdyż mogę za chwilę paść razem z koniem. Myślę, że w zgiełku bitewnym nikt mego wołania nie słyszał, jedynie wzniesienie sztandaru mogło zwrócić czyjąś uwagę, że coś ze mną nie w porządku. Podjeżdża do mnie z prawej strony kapral Czech i wyrwawszy mi sztandar z ręki, pogalopował dalej. [...] W 1942 roku, we Lwowie, dowiedziałem się, że kaprala Czecha skierował do mnie szef 1-go szwadronu wachmistrz Przybyła widząc, że chwieję się w siodle" (cyt. za: Rozdżestwieński 2008, s. 108-109);
Data śmierci: 30 marzec 1944
Miejsce śmierci: Wielowieś [ob.: Tarnobrzeg-Wielowieś]
Obecne miejsce spoczynku: Tarnobrzeg-Wielowieś, cmentarz parafii rzymskokat. pw. św. Gertrudy i św. Michała, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica pamiątkowa wmurowana w fasadę gmachu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie; 2) Tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę kaplicy pw. św. Jacka w Tarnobrzegu-Sielcu (kościoła filialnego parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia N.M.P. w Tarnobrzegu-Zakrzowie);
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 108-110, 130, Aneks 1 - s. 171, Aneks 3 - s. 183 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Księga grobów Ułanów Jazłowieckich, oprac. J. Gromnicki, Z. Szymerski, Warszawa 2005, s. 37.

Tradycja rodzinna (Urszula Jabłońska, bratanica weterana).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2014-04-28 23:12:05 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Szarża 14 Pułku Ułanów pod Wólką Węglową.Malował Edward Mesjasz.Kapral Mieczysław Czech z rozwiniętym sztandarem po przebiciu pułku do Warszawy.
Malował Krzysztof Gożdzik.

Komentarze