Karta poległego

Nazwisko: CZATA
Imię #1: Mieczysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Aniela
Nazwisko rodowe matki: Trybalska
Data urodzenia: 1912 [1]
Miejsce urodzenia: Sady, pow. Zamość
Rodzeństwo: według starszeństwa: Maria, Helena, Piotr, Józef, Bolesław, Władysław, Antoni, Zdzisław, Jadwiga
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: [narzeczona Zofia]
Dzieci: -
Ostatni adres: Sady
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: rolnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Zamość
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz. [2]
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka: [3]
Funkcja na 1 września 1939: sanitariusz
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: sanitariusz
Przebieg służby wojskowej: # lata 30. XX w. - w 9 pułku piechoty Legionów w Zamościu (zasadnicza służba wojskowa) (por. oznaczenie na naramienniku munduru na zdjęciu głównym);
# 14 VIII 1939 - zmobilizowany przez KRU Zamość i przydzielony na stanowisko sanitariusza;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Ruszki
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: "Po wojnie nasza rodzina otrzymała relację od świadka (Wacław Simbida, ur. w 1913 r., pochodzący z pobliskiej miejscowości Wolica), który służył w wojsku razem z Mieczysławem Czatą, że w okolicach położonych na zachód od Warszawy podczas wycofywania się całego oddziału z zagajnika przed nadciągającymi Niemcami (walki na krótkich dystansach) nasz krewny usłyszał wołanie rannego żołnierza i jako sanitariusz wrócił po niego. Żołnierze z oddziału nawoływali go po nazwisku, aby tego nie robił: »Czata! Tam są Niemcy!«. On stwierdził jednak, że musi to zrobić, »bo tam ranny woła o pomoc«. Chwilę potem w miejscu, gdzie nasz krewny opatrywał tego rannego, nastąpił wybuch. Obaj żołnierze - ranny i sanitariusz - zginęli" (tradycja rodzinna, zebr. Paweł Dworak).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Ruszki, ogród
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu;
2) Tablica informacyjna "Traktu Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 roku" na cmentarzu parafialnym w Juliopolu;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Z tradycji rodzinnej (zebr. Paweł Dworak): "Do sierpnia 1939 roku Mieczysław Czata wraz z rodzeństwem pomagał rodzicom w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego (relacje rodzeństwa). W poniedziałek, 14 sierpnia 1939 roku, Mieczysław Czata otrzymał od listonosza kartę powołania (mobilizacyjną) do Wojska Polskiego. Mieczysław akurat spał, miał zapalenie oczu, wszyscy domownicy czynili przygotowywania do wesela jego najstarszej siostry Marii, mającego odbyć się w dniu następnym, czyli 15 sierpnia 1939 roku, w Święto Matki Boskiej Zielnej i jednocześnie Święto Wojska Polskiego. Obudziła go matka i powiedziała, że przyszedł listonosz. Zaraz po wręczeniu karty mobilizacyjnej matka Mieczysława bardzo płakała, że syn wyrusza na wojnę, zdjęła swój poświęcony medalik i powiesiła synowi na szyi, błogosławiąc mu na drogę. Relację tą usłyszała od swojej matki Marii (siostry Mieczysława Czaty) jej córka Danuta".
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 148 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 11379, Spis poległych wojskowych we wrześniu 1939 roku na terenie Gminy Iłów, Młodzieszyn i Rybno, pow. Sochaczewskiego (maszynopis), poz. 95 (dalej: B.Inf., sygn. 11379).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja / badania własne (Paweł Dworak, syn Lucyny Dworak z d. Czata i wnuk Antoniego Czaty, brata pochowanego).

Uwagi: "Odznaki na kołnierzu munduru potwierdzają udział w kursie Szkoły Podoficerów Piechoty" (Paweł Dworak, badania własne).
Przypisy: [1] a) 1912 (źródło: tradycja rodzinna); b) brak danych (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 11379);
[2] a) strz. piech. (źródło: tradycja rodzinna - relacje rodzeństwa pochowanego, relacja świadka śmierci zmarłego w 2010 r., zebr. Paweł Dworak) - "Świadek śmierci, a zarazem osoba, która pełniła służbę razem z naszym krewnym, potwierdziła, iż objął on funkcję sanitariusza w ramach pododdziałów piechoty. Inne rodzaje broni i służb są wykluczone"; b) strz. (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 11379);
[3] a) brak danych (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 11379); b) 23 pp (źródło: Paweł Dworak, badania własne w oparciu o tradycję rodzinną oraz prace: J. Wojciechowski, 23 pułk piechoty im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, Pruszków 2011, s. 19; R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Warszawa 2010) - "Zakres administracyjny 23 pułku piechoty, posiadającego garnizon pokojowy we Włodzimierzu Wołyńskim, obejmował mobilizacją rezerwistów zamieszkujących powiaty: zamojski (z którego pochodził Mieczysław Czata), włodzimiersko-wołyński i hrubieszowski. Mobilizacja rezerwistów z powyższych powiatów, w celu wypełnienia stanów osobowych pułku, trwała w dniach 14-16 sierpnia 1939 r., kiedy otrzymywali oni karty powołania za pośrednictwem Poczty Polskiej. W planie mobilizacyjnym "W" 23 pp zaliczony został do grupy jednostek oznaczonych kolorem czerwonym, przeznaczonych do osłony granicy z ZSRR. W mobilizacji alarmowej pułk przechodził na organizację wojenną oraz formował pododdziały dla 27 Dywizji Piechoty. Po przeanalizowaniu biogramów poległych z 23 pp (dane z portalu Bohaterowie1939.pl) można zauważyć, iż w porównaniu z innymi jednostkami, najwięcej strat w dniu 18 września 1939 r. w Ruszkach (w którym to dniu i miejscu poległ Mieczysław Czata) i bezpośrednio sąsiadujących z nimi miejscowościach poniósł właśnie 23 Pułk Piechoty im. płk. Lisa-Kuli";
Ostatnie zmiany: 2017-06-19 18:36:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mieczysław Czata upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 25 grudnia 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).Mieczysław Czata (fot. ze zb. rodzinnych, udostępnił: Paweł Dworak).Paweł Dworak (syn Lucyny z d. Czata) oraz Małgorzata i Paweł Zagrodniczek (dzieci Gabrieli z d. Czata) w trakcie pierwszej wizyty na odnalezionej po ponad siedemdziesięciu latach mogile swojego poległego krewnego, strzelca sanitariusza Mieczysława Czaty, zlokalizowanej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu, 11 lipca 2013 r. (fot. udostępnił: Paweł Dworak).Mieczysław Czata upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 11 lipca 2013 r. (fot. Paweł Dworak).Paweł Dworak jako rekonstruktor postaci żołnierza sanitariusza w stopniu strzelca Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, której pierwowzorem jest jego krewny Mieczysław Czata, poległy we wrześniu 1939 r. Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Tomaszowem Lubelskim 1939/2012 (fot. udostępnił: Paweł Dworak).Paweł Dworak jako rekonstruktor postaci żołnierza sanitariusza w stopniu strzelca Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, której pierwowzorem jest jego krewny Mieczysław Czata, poległy we wrześniu 1939 r. Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Tomaszowem Lubelskim 1939/2012 (fot. udostępnił: Paweł Dworak).Paweł Dworak jako rekonstruktor postaci żołnierza sanitariusza w stopniu strzelca Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, której pierwowzorem jest jego krewny Mieczysław Czata, poległy we wrześniu 1939 r. Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Łomiankami 1939/2012 (fot. udostępnił: Paweł Dworak).Paweł Dworak jako rekonstruktor postaci żołnierza sanitariusza w stopniu strzelca Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, której pierwowzorem jest jego krewny Mieczysław Czata, poległy we wrześniu 1939 r. Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Łomiankami 1939/2012 (fot. udostępnił: Paweł Dworak).Paweł Dworak jako rekonstruktor postaci żołnierza sanitariusza w stopniu strzelca Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, której pierwowzorem jest jego krewny Mieczysław Czata, poległy we wrześniu 1939 r. Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Łomiankami 1939/2012 (fot. udostępnił: Paweł Dworak).Strz. Mieczysław Czata (udostępnił: Paweł Dworak).Strz. Mieczysław Czata (udostępnił: Paweł Dworak).Odznaka pamiątkowa 9 Pułku Piechoty Legionów z Zamościa, w którym Mieczysław Czata odbywał zasadniczą służbę wojskową (udostępnił: Paweł Dworak).

Komentarze

Witam serdecznie W imieniu swoim i całej rodziny chciałbym podziękować twórcom portalu, oraz innym osobom, które przyczyniły się do publikacji informacji o naszym krewnym strzelcu-sanitariuszu Mieczysławie Czata, poległym śmiercią żołnierską podczas wojny obronnej, we wrześniu 1939 roku. Niestety większość z rodzeństwa zmarłego (w tym mój Dziadzio Antoni Czata) nie doczekała tej chwili. Bracia i siostry bezskutecznie poszukiwali miejsca pochówku swojego brata. Po przeszło 72 latach przestaliśmy uważać Mieczysława Czatę za zaginionego. Dzięki Państwa działaniom pamięć naszej rodziny o krewnym-żołnierzu nie zaginie - wręcz odżyła z nową siłą. Od tej pory będziemy mogli zapalić w Święto Zmarłych świeczkę na jego prawdziwym grobie, a nie jak do tej pory czyniliśmy to w jego intencji na mogiłach anonimowych żołnierzy września 1939 roku. Pozdrawiam Paweł Dworak z Lublina

dodany przez: uslow, 2012-03-05