Karta poległego

Nazwisko: CZARNOPYSKI
Imię #1: Michał
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kan.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Stary Waliszew, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: mogiła nr 1
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z metalową imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Starym Waliszewie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 roku: Waliszew, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. Łódź, oprac. [H. Wójcik], [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 191 - poz. 4.

Uwagi: Prawdopodobnie tożsamy z Michałem Czarnopyskim wykazywanym wśród pochowanych w kwaterze wojennej na cm. parafialnym w Bielawach: http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,czarnopyski,michal,10837.html.
Ostatnie zmiany: 2014-02-09 16:23:13 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kan. Michał Czarnopyski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej na cm. wojennym w Starym Waliszewie. Stan z dn. 28.08.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze