Karta weterana

Nazwisko: CZARNECKI
Imię #1: Karol
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 październik 1893
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Wojska saperskie
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: dowództwo saperów armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: oficer w dowództwie saperów armii "Warszawa"
Przebieg służby wojskowej: # od XI 1918 - w Wojsku Polskim;
# 1919-1920 - na wojnie polsko-bolszewickiej, po czym zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. sap. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. i przydziałem do 5 pułku saperów w Krakowie;
# 1 VII 1923 - awansowany na stopień mjr.;
# 1923 - odkomenderowany do Szefostwa Inżynierii i Saperów w Dowództwie Okręgu Korpusu nr V w Krakowie;
# po 1926 - przeniesiony do Departamentu Inżynierii Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie;
# po 1930 - przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie;
# 1937-1939 - w rezerwie personalnej oficerów przy Inspektorze Saperów - wykonawca studiów na odcinku inst. armii "Wołyń";
Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z armią "Warszawa"; po 28 IX - w niewoli niemieckiej;
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 286.

Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939, Warszawa 1975, s. 386.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Jan Czarnecki, wnuk weterana).

Czarnecki Karol - mjr sap., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=562 [dostęp: 25 stycznia 2012].

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2015-11-04 23:58:51 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mjr Karol Czarnecki (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Zdjęcie Majora Karola Czarneckiego zostało wykonane w Nowym Dworze Mazowieckim, na odwrocie jest informacja: Fotografia artystyczna M.J. JURESS.

dodany przez: powerclear, 2015-11-04