Karta poległego

Nazwisko: CIURZYŃSKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1860
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Śladów
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: cywil,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Śladów
Przyczyna śmierci: zamordowany
Okoliczności śmierci: Został rozstrzelany przez żołnierzy z jednostki pancernej Wehrmachtu (prawdopod. 4 DP z XVI korpusu 10 armii) na tzw. główce wiślanej w Śladowie. Niemcy użyli najpierw 84 miejscowych osób cywilnych oraz ponad dwudziestu uchodźców z zachodniej części Polski (razem 106 osób) jako żywej tarczy w walce z polskimi niedobitkami. Po ich poddaniu się, ok. 150 (lub 252) żołnierzy oraz wszyscy cywile zostali zamordowani.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Śladów
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: 1942
Obecne miejsce spoczynku: Kamion, cmentarz parafialny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: nagrobek
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Część ciał utonęło w Wiśle. Pozostałe zostały pochowane przez miejscową ludność w pobliżu miejsca zbrodni. Prawdopodobnie w roku 1942 ciała ekshumowano. Osoby cywilne przeniesiono do grobów rodzinnych, natomiast żołnierzy na cmentarz w Janowie.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wykaz walk z Niemcami i wykaz pomordowanych Polaków z całej gminy Tułowice, przez okupanta, za okres od 1.9.1939. do 18.1.1945r., Tułowice dnia 10.8.1945 r., Instytut Pamięci Narodowej, sygn. GK 163/44

[Relacja]. Stanisław Klejnowski, Wilcze Tułowskie, dnia 28.8.1945 r., maszynopis, odpis 4.12.45, Instytut Pamięci Narodowej, sygn. GK 163/44.

Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, Województwo stołeczne warszawskie, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 1988, s. 281.

T. Swat, Mord nad Wisłą pod Śladowem (19 X 1939 r.) - hitlerowska zemsta za Grunwald, "Rocznik Mazowiecki", 2000, t. XII, s. 242, 244.
Uwagi: W piwnicy Franciszka Ciurzyńskiego ukrywali się ludzie podczas walk 18 września 1939r.

Ostatnie zmiany: 2010-10-23 19:01:22 przez Marcin | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze