Karta poległego

Nazwisko: CIESIELSKI
Imię #1: Edward
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: prawosławne
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Pińsk
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpr. [1]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Iłów [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 138 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, Łowicz, 26. 02. 1946 r. (maszynopis)., s. 132-133 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 2 - s. 165, Aneks 3 - s. 171 (dalej: Głowacki 1969).

Kaczmarek M., Nieznane losy poległych żołnierzy pleszewskiego 70 pułku piechoty, Pleszew 2008, s. 26 (dalej: Kaczmarek 2008).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) kpr. (źródło: KPŻP; Kaczmarek 2008); b) kpr. pchor. / kpr. pchor. rez. (źródło: Głowacki 1969);
[2] a) 18 września 1939 (źródło: KPŻP; Kaczmarek 2008); b) 17 września 1939 (źródło: Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 165);
[3] a) Iłów (źródło: KPŻP; Kaczmarek 2008); b) Leontynów, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew (źródło: B.Inf., sygn. 6062); c) brak danych (źródło: Głowacki 1969);
[4] a) KW Iłów / cmentarz w Iłowie / C Iłów (źródło: KPŻP / Głowacki 1969 / Kaczmarek 2008); b) "pow. Sochaczew" (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
Ostatnie zmiany: 2012-04-07 22:23:36 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze