Karta weterana

Nazwisko: CIĄŻYŃSKI
Imię #1: Jan
Imię #2: Bolesław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 18 październik 1891
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppłk dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: DOK VIII w Toruniu
Funkcja na 1 września 1939: kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa
Przydział po 1 września 1939: Grupa Operacyjna gen. M. Tokarzewskiego – Karaszewicza z armii „Pomorze”
Funkcja po 1 września 1939: szef Oddziału III sztabu Grupy Operacyjnej
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 15 grudzień 1964
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 18 X 1891. Ukończył szkołę średnią. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany po wojnie w stopniu kpt. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919. Do 1924 służył w 7 dak w Poznaniu, gdzie dowodził baterią. W latach 1924-1926 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Następnie oficer sztabu 10 DP w Łodzi. Awansowany do stopnia mjr SG sł. st. art. 1 I 1927. Po 1930 przeniesiony do Sztabu Głównego WP w Warszawie, potem przeniesiony do Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu na stanowisko kierownika Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa. Do stopnia ppłk awansowany 19 III 1939. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku szefa III Oddziału sztabu w Dowództwie GO gen. M. Tokarzewskiego w składzie armii „Pomorze”. Uczestnik obrony Warszawy. Po kapitulacji w niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagach. Po uwolnieniu z niewoli w 1945 powrócił do kraju.
Odznaczony: ZKZ.
Zmarł 15 XII 1964 w Polsce.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s.347.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-30 22:55:15 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze