Karta weterana

Nazwisko: CHUDZIKIEWICZ
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 3 maj 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przydział po 1 września 1939: 69 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1363.) i przydziałem do 51 pułku piechoty w Brzeżanach;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1243.) i przydziałem do 51 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 787.) i przydziałem do 54 pułku piechoty w Tarnopolu;
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 399.) i przydziałem do 54 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 247.) i przydziałem do 54 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 175.) i przydziałem do Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 166.) i przydziałem do Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 135.) i przydziałem do Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (XI 1966, zakwalifikowany przez dowódcę 17 DP za całokształt walk w kampanii 1939 r.), Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Medal Niepodległości, Medal Waleczności (złoty) (odznaczenie serbsko-chorwacko-słoweńskie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 69 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 12 IX 1939 - ranny w lesie k. Modlnej;
Data śmierci: -31 lipiec 1978
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Poznań, ul. Grunwaldzka, Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: pole 1, rząd A, miejsce 10
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 61.

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 269, 416.

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 254, 360.

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 68, 193.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 8, s. 122.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 43, 806.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 38.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 37.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 38, 48/49 (wkładka), 59, Aneks 1 - s. 148, Aneks 4 - s. 178, indeks nazwisk - s. 193 (dalej: Głowacki 1969).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 473.

Kryska-Karski T., Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 3, Londyn 1971, s. 57; z. 6, Londyn 1971, s. 35; z. 12, Londyn 1973, s. 41.

Chudzikiewicz Antoni, [w:] Poznańskie cmentarze - Wyszukiwarka cmentarna, http://www.poznan.pl/mim/necropolis/plan.html?urlAnchor=OpenMap&mtype=cemeteries&cm_id=2&surname=Chudzikiewicz&name=Antoni&id=1047176# [dostęp: 17 II 2018].

Uwagi: W czerwcu 1940 r. wziął udział w kampanii francuskiej, dowodząc I batalionem 4 Warszawskiego Pułku Strzelców Pieszych ze składu 2 Dywizji Strzelców Pieszych Wojska Polskiego we Francji, podporządkowanej francuskiemu XLV Korpusowi Armijnemu. Wykonując rozkaz dowódcy korpusu, przekroczył wraz z całą dywizją granicę Szwajcarii, gdzie został internowany. Po 1 czerwca 1945 r. otrzymał przydział na stanowisko zastępcy dowódcy 1 Batalionu Grenadierów 1 Brygady Grenadierów ze składu 4 Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Zdjęcie główne za: Głowacki 1969, s. 48/49 (wkładka).
Ostatnie zmiany: 2018-02-17 19:09:04 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze

Pan Antoni był również dowódcą Tajnej Organizacji Narodowej w Gnieźnie. był w stopniu majora.

dodany przez: annat, 2013-08-01