Karta poległego

Nazwisko: CHRZĄSTOWSKI
Imię #1: Zdzisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 listopad 1891
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Inne
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppłk
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: 4 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Złoty Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.IV - Sztab armii "Łódź" i "Warszawa". 29 IX 1939 r., Rozkaz Wewnętrzny do sztabu armii "Łódź" i "Warszawa"; Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX 1939r." Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939,Warszawa 1975, s. 385 /386. Srebny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.IV
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 6 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łódź
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: "6 września "sztab armii "Łódź" miał przenieść się na inne miejsce postoju i w parku pod drzewami stały już samochody gotowe do odjazdu, a oficerowie czekali tylko na rozkaz dowódcy armii". Stanowisko dowodzenia w Julianowie, gdzie przebywał dowódca armii wraz z pierwszym rzutem sztabu zostało w godz.5.30 - 6.00 zbombardowane przez lotnictwo niemieckie. Gen. Rómmel został kontuzjowany, a ppłk. dypl. Chrząstkowski zabity [...]".
Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939,Warszawa 1975, s. 167.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Zgierska, mogiła zbiorowa (1)
Lokalizacja grobu: w alei ofiar II wojny światowej
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - tablica epitafijna w obrębie zbiorowej mogiły wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Rocha w Łodzi;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: "Z natury łagodny, a nawet nieśmiały, o dużej kulturze, był nieugięty w sprawach etyki i honoru żołnierskiego. Miał swoje zasady, od których nigdy nie odstąpił. Nic dziwnego, że nie był lubiany przez klikę, która panoszyła się na szczytach hierarchii wojskowej. Ludzie uważający się za "wodzów", a w rzeczywistości nieucy i analfabeci, spowodowali, że odebrano mu 4 Pułk Ułanów, którym dobrze dowodził. Przyczynił się do tego jeden z inspektorów armii, znany z tego, że osobiście rozstawiał karabiny maszynowe, a plan działania armii opierał na wynikach rozpoznania patroli nocnych piechoty, które miały przynieść rewelacyjne wiadomości nad ranem. Chrząstowskiego zdjęto z pułku przed samą wojną. Przyjechał do mnie zmartwiony i rozżalony. Skorzystałem z tego i wziąłem go do swojego sztabu jako oficera do zleceń. Oddał mi nieocenione usługi jako uczciwy człowiek i niezłomny żołnierz. Każde zadanie, które mu dawałem, wykonywał sumiennie. Od pierwszego dnia wojny wysyłałem go na odcinki najbardziej zagrożone. Zawsze przywoził mi prawdziwe wiadomości i przekazywał słuszną i sumienną ocenę ludzi i ich działalności. To że teraz mogłem tak szczegółowo przedstawić bieg wypadków we wszystkich dywizjach armii i dać sprawiedliwą ocenę dowódców, jest jego dużą zasługą. I wreszcie zginął sam, ratując mnie od śmierci." Rómmel J., Za honor i ojczyznę. Wspomnienia dowódcy armii "Łódź" i "Warszawa", Warszawa 1958, s. 132 / 133. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Chrz%C4%85stowski
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 132.

Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939,Warszawa 1975.
Uwagi: Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939,Warszawa 1975, s. 386 - przydział: sztab armii "Łódź"; stopień wojskowy: ppłk. dypl.; funkcja na 1 września 1939: oficer do zleceń dowódcy armii "Łódź".
Ostatnie zmiany: 2012-11-06 15:40:07 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppłk Zdzisław Chrząstowski - tablica epitafijna w obrębie zbiorowej mogiły wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Rocha w Łodzi. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 23.08.2011r.)Listopadowy dzień na zbiorowej mogile wojennej, w której spoczywa m.in. ppłk Zdzisław Chrząstowski – cm. rz.kat. pw św. Rocha w Łodzi. (fot. Zbigniew Adamas)

Komentarze