Karta poległego

Nazwisko: CHOJNACKI
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Wiśniewska
Data urodzenia: 23 czerwiec 1907 [1]
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Inowrocław, ul. Toruńska 65
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: robotnik
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 61 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 61 pp, od Bydgoszczy do Borzymowic
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Borzymowice [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Borzymowice, po lewej stronie szosy do Borzymia
Data ekshumacji: 6 lipiec 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Boniewo, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z trzech zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Boniewie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Jan Chojnacki urodził się 23 czerwca 1907 roku w Inowrocławiu jako syn Tomasza i Józefy z Wiśniewskich małżonków Chojnackich. Mieszkał w Inowrocławiu, gdzie pracował jako robotnik. Zmobilizowany jako szeregowy rezerwy do 61 pułku piechoty z Bydgoszczy, wziął udział w wojnie obronnej Polski 1939 roku. Wraz ze swoim oddziałem przeszedł szlak bojowy od Bydgoszczy do Borzymowic, gdzie 12 września poległ.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 129 (dalej: KPŻP).

Raczkowski M., Dzieje wsi Szczytno w gminie Choceń (do roku 1989), Bydgoszcz 2014 (maszynopis pracy magisterskiej w zbiorach Michała Raczkowskiego ze Szczytna, pow. włocławski), s. 109 - przyp. 97 (dalej: Raczkowski 2014).

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy, Sąd Grodzki w Inowrocławiu, sygn. 8/41 (dalej: AIPN Bydgoszcz).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 23 czerwca 1907 (źródło: Raczkowski 2014; AIPN Bydgoszcz); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) Borzymowice (źródło: Raczkowski 2014; AIPN Bydgoszcz); b) Szczytno (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2014-11-25 00:12:31 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze