Karta weterana

Nazwisko: CHENDYŃSKI
Imię #1: Leon
Imię #2: Henryk
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 21 styczeń 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Żandarmeria Wojskowa
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: oficer w dowództwie żandarmerii Armii „Poznań”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1941
Miejsce śmierci: w Warszawie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 21 I 1898. Ukończył szkołę realną. Od 1916 w armii austriackiej, a od XI 1918 w WP. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. z starszeństwem od 1 VI 1919. W latach 1921-1932 służył w 1 dywizjonie żandarmerii w Warszawie. Następnie d-ca plutonu żandarmerii na powiat warszawski Awansowany do stopnia kpt. 1 I 1936. Podczas kampanii wrześniowej 1939 w dowództwie żandarmerii Armii „Poznań”. Uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym Armii „Poznań” i w obronie Warszawy. Po kapitulacji Warszawy unika niewoli. Przebywa w Warszawie. Od jesieni 1939 czynny w konspiracji SZP/ZWZ, gdzie do VIII 1941 pełnił funkcję szefa bezpieczeństwa i p. o szefa Biura Kwatery Głównej /późniejszego Oddziału V KG/, potem p. o szefa Oddziału V KG ZWZ. Awansowany rozkazem KG ZWZ L. 1/BP z 1 VII 1940 do stopnia mjr sł. st. żandarmerii. Zginął tragicznie w drugiej połowie 1941 w Warszawie.
Odznaczony: SKZ.
Roczniki oficerskie 1924.1928,1932; R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006; M. Ney-Krwawicz. Komenda Główna AK 1939-1945. W-wa 1990; K. Komorowski/red./Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Polskiego Państwa Podziemnego. W-wa 1999; K. Leski. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK. W-wa 1989;
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-15 12:59:03 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze