Karta weterana

Nazwisko: CHEŁMIŃSKI
Imię #1: Edmund
Imię #2: Leopold
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 15 listopad 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Wyższa Szkoła Wojenna
Funkcja na 1 września 1939: wykładowca służby sztabów
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: oficer Oddziału IV sztabu armii „Warszawa”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych - 3x, Order Odrodzenia Polski III i IV klasy.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 13 luty 1991
Miejsce śmierci: w Londynie
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz Parafialny w Tarnowskich Górach
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 15 XI 1897. Ukończył szkołę średnią. W WP od XI 1919. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1919-1920. Ukończył kurs oficerów jazdy. Po wojnie zweryfikowany w stopniu ppor. sł. st. kaw. z starszeństwem od 1 VIII 1920. Służył w 3 p. uł. w Tarnowskich Górach, skąd go przeniesiono do 6 psk w Żółkwi. Do stopnia rtm. awansowany 1 I 1932. W latach 1932-1934 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Po odbyciu praktyk był wykładowcą służby sztabów w Wyższej Szkole Wojennej. Awansowany do stopnia mjr dypl. sł. st. kaw. 19 III 1939. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział jako oficer Oddziału IV sztabu armii „Warszawa”. Uczestnik obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu VII A w Murnau. Po uwolnieniu z niewoli 29 IV 1945 pozostał na Zachodzie. Mieszkał w Wlk. Brytanii. Aktywny w życiu kombatanckim. Wieloletni prezes koła 3 p. ułanów, prezes Koła Oficerów Dyplomowanych, członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Był także podsekretarzem stanu w Rządzie RP na Uchodźstwie. Awansowany do stopnia płk dypl. w st. sp.
Zmarł w Londynie 13 II 1991.
Jego prochy pochowano w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Parafialnym w Tarnowskich Górach.
Odznaczony: SKZ, KW3x, Orderem Odrodzenia Polski III i IV klasy.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
Rocznik oficerów kawalerii 1930;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania MSWoj. w Warszawie. Londyn 1969;
Biuletyn „Rzeczpospolita Podchorążacka nr 41. Londyn IV/1991
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 286.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-16 21:38:04 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze