Karta poległego

Nazwisko: BRUN
Imię #1: Elie
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: mojżeszowe
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny: 11R
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Kamionka Strumiłowa
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: nieznane
Przyczyna śmierci: niejasna
Okoliczności śmierci: prawdopodobnie poległ w bitwie nad Bzurą
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Nieśmiertelnik (górna połówka) odnaleziony w rej. m. Młodzieszyn, gm. loco, pow. sochaczewski (zbiory prywatne).
Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych żołnierza Wojska Polskiego o zbieżnych danych osobowych jego wojenne losy wymagają dalszej weryfikacji.
Ostatnie zmiany: 2020-02-06 00:16:14 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Awers górnej połówki nieśmiertelnika Eliego Bruna odnalezionej w rejonie miejscowości Młodzieszyn, gm. loco, pow. sochaczewski (pamiątka ze zb. prywatnych, udostępnił: DG).Rewers górnej połówki nieśmiertelnika Eliego Bruna odnalezionej w rejonie miejscowości Młodzieszyn, gm. loco, pow. sochaczewski (pamiątka ze zb. prywatnych, udostępnił: DG).

Komentarze