Karta poległego

Nazwisko: BEJMAN (BEJHAN)?
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

brak danych
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: Inne jednostki 14 DP
Funkcja na 1 września 1939: Nieznana
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci: Nieznane
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Nieznane
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Stary Waliszew, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wykaz poległych i pochowanych żołnierzy na cmentarzu wojennym w Starym Waliszewie - Łódzki Urząd Wojewódzki, Referat ds. Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej, Łódź 16 czerwca 2005r.

Oddział Łęczycki Towarzystwa Naukowego Płockiego – „ Bohaterowie bitwy nad Bzurą w naszej pamięci”. Łęczyca 2009 s. 191 – Cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 roku. Waliszew, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. Łódź.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-08-25 05:56:33 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Jan Bejman upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej na cm. wojennym w Starym Waliszewie. Stan z dn. 28.08.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze